Universitat Rovira i Virgili

Qualitat

Per tal de garantir la qualitat i adequació de les titulacions impartides a la URV, els centres han de sotmetre totes les titulacions oficials als processos de verificació, han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre les titulacions, han de fer un seguiment anual d'aquestes titulacions i sotmetre's periòdicament a un procés d'acreditació que validi el caràcter oficial de les mateixes.


Escola de doctorat


   Autoinforme per l'acreditació transversal de l'Escola de Doctorat       Autoinforme de l'ED 2020 

   Informe de seguiment de la Universitat (ISU)   

  ISU de l'ED 2016   ISU de l'ED 2019-22


Programes de doctorat 


   

Antropologia i comunicació    

 Memòria de verificació 2013    Modificació de la memòria 2019   Registre al RUCT
 Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme de acreditación Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Arqueologia clàssica (Coordina URV)

Memòria de verificació 2013   Modificació de la memòria 2019  Registre al RUCT
 Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Bioinformàtica (UAB)

Memòria de verificació 2022 Registre al RUCT  
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors
 

 

Biomedicina

Memòria de verificació 2013  Modificació de la memòria 2019    Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors

Ciència cognitiva i llenguatge (Coordina UB)

 Memòria de verificació 2014   Registre al RUCT
Informes d'avaluació externs      
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors

Ciència i tecnologia química

Memòria de verificació 2013   Modificació de la memòria 2019    Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Ciutat, territori i planificació sostenible (coordina URV)

Memòria de verificació 2017    Registre al RUCT
Informe de seguiment 2020  
Informes d'avaluació externs        

EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors

Dret

Memòria de verificació 2013  Modificació de la memòria 2019    Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs

EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Economia i empresa

Memòria de verificació 2013   Modificació de la memòria 2019    Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Enginyeria informàtica i matemàtiques de la seguretat

Memòria de verificació 2013 Modificació de la memòria 2019    Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs

EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Enginyeria termodinàmica de fluids (Coordina UVA)

Memòria de verificació 2013    Registre al RUCT  
Informe de seguiment Informe de seguiment 2022  
Informes d'avaluació externs

Titulació verificada per una altra agència d'avaluació de la qualitat.

La universitat coordinadora és Universidad de Valladolid

 
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Enologia i biotecnologia

 Memòria de verificació 2013   Modificació de la memòria 2019    Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Erasmus Mundus Quaternari i prehistòria (Extingit)

 Memòria de verificació 2013   Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016   
EUC-Portal d'informes d'avaluació  

Estudis de gènere: cultures, societats i polítiques (coordina UB)

 Memòria de verificació 2015    Registre al RUC
Informe de seguiment 2021  
Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors

Estudis humanístics

Memòria de verificació 2013   Modificació de la memòria 2019  Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs

EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Infermeria i salut (coordina UB)

Memòria de verificació 2014      Registre al RUCT
Informe de seguiment  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs

EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Mecànica de fluids (coordina UJA)

Memòria de verificació 2013  Registre al RUCT  
Informe de seguiment     
Informes d'avaluació externs

Titulació verificada per una altra agència d'avaluació de la qualitat.

La universitat coordinadora és Universidad de Jaén

 
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Nanociència, materials i enginyeria química

Memòria de verificació 2013    Modificació de la memòria 2019   Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Neurociències (coordina UPV/EHU)

Memòria de verificació 2013   Registre al RUCT  
Informe de seguiment    
Informes d'avaluació externs

Titulació verificada per una altra agència d'avaluació de la qualitat.

La universitat coordinadora és Universidad de País Vasco

 
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors

Nutrició i metabolisme

Memòria de verificació 2013   Modificació de la memòria 2019    Registre al RUCT
 Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Nutrigenòmica i nutrició personalitzada (coordina UIB)

Memòria de verificació 2013  Registre al RUCT  
Informe de seguiment     
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs

Titulació verificada per una altra agència d'avaluació de la qualitat.

La universitat coordinadora és Universitat de les Illes Balears

EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

  

Quaternari i Prehistòria

Memòria de verificació 2020       Registre al RUCT
Informe de seguiment 2022    

Informes d'avaluació externs

 

EUC-Portal d'informes d'avaluació

  Indicadors

Salut, psicologia i psiquiatria (coordina URV)

Memòria de verificació 2013   Modificació de la memòria 2019    Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Tecnologia educativa (coordina UIB)

Memòria de verificació 2013   Registre al RUCT  
Informe de seguiment     
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs

Titulació verificada per una altra agència d'avaluació de la qualitat.

La universitat coordinadora és Universitat de les Illes Balears

EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Tecnologies per a nanosistemes, bioenginyeries i energia

Memòria de verificació 2013    Modificació de la memòria 2019    Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016  Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs

EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Treball social (coordina UMA)

Memòria de verificació 2017    Registre al RUCT  
Informe de seguiment     
Informes d'avaluació externs

Titulació verificada per una altra agència d'avaluació de la qualitat.

La universitat coordinadora és Universidad de Murcia

 
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

Turisme i oci

Memòria de verificació 2013   Modificació de la memòria 2019    Registre al RUCT
Informe de seguiment 2016   Informe de seguiment 2022  
Autoinforme d'acreditació Informes d'avaluació externs
EUC-Portal d'informes d'avaluació Indicadors  

*Idioma de la documentació:     - Memòries i resolucions de verificació: en castellà    

                                               - Informes de seguimient: en català

                                               – Autoinforme d'acreditació: en català