Universitat Rovira i Virgili

Sol·licitud títol doctor o doctora

L'estudiant que hagi superat la defensa de la tesi pot sol·licitar el títol de doctor o doctora per la URV:

Expedició del títol de doctor o doctora