Universitat Rovira i Virgili

Documents Acreditatius de Doctorat

L’Escola de Doctorat gestiona els documents acreditatius corresponents a les vostres activitats relacionades amb el doctorat.

Aquests documents us seran útils per a acreditacions (AQU, ANECA...) o sol·licitar trams de recerca.

Podeu sol·licitar amb aquest formulari el document que requeriu, que rebreu per correu electrònic.