Universitat Rovira i Virgili

Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat és l'estructura de la Universitat Rovira i Virgili que, en col·laboració amb els agents d'R+D+I del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud i amb altres organismes, institucions i entitats, té per objectiu fonamental organitzar el doctorat a la Universitat Rovira i Virgili.

Els seus principals objectius són la qualitat, l'excel·lència i l'atracció de talent internacional; per assolir-los s'alinea amb l'estratègia de recerca de la Universitat Rovira i Virgili i centra els seus esforços a oferir als doctorands un entorn apropiat de formació.

L'Escola de Doctorat treballa per fomentar les sinergies entre els diferents àmbits de coneixement i promoure la interdisciplinarietat com a motor de la innovació i la millora permanent. Les aliances interinstitucionals i les col·laboracions amb la indústria són fonamentals per a la seva missió de vetllar per la qualitat dels programes de doctorat.