Universitat Rovira i Virgili

Matrícula

Enllaços d'interès...

Calendari dels estudis de Doctorat

Per qualsevol informació/consulta sobre la matrícula per als estudiants de nou accés, poseu-vos en contacte amb la vostra Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus

Els estudiants de doctorat han de formalitzar la matrícula cada curs acadèmic durant el període establert. El curs acadèmic comença el dia 1 d'octubre i s'acaba el dia 30 de setembre de l'any següent.

Els continguts dels programes de doctorat no s'estructuren en crèdits ECTS, de manera que la matrícula es fa pel concepte de tutoria de tesi, que és la finalitat essencial del doctorat.

La matrícula de doctorat inclou, a més de la tutoria de tesi, les taxes administratives i l'assegurança obligatòria.

  Titulació d'accés                   


Import aprox.   
  (curs 2022 - 23)               

Primer curs acadèmic Titulació de màster espanyola 548€
Titulació de màster estrangera  766€*
Segon curs acadèmic i successius Totes les titulacions 548€

Taxes de defensa de la tesi doctoral i expedició del títol

Totes les titulacions   380€ (aprox.)

Per a més informació d'exempcions de matrícula i detall dels conceptes inclosos en la matrícula, cal consultar el següent enllaç.

Si per indicació de la comissió acadèmica l'estudiant ha de cursar complements de formació, ha de tenir en compte que es comptabilitzen en crèdits ECTS, ja que acostumen a ser assignatures de màster. S'ha d'abonar l'import de la matrícula d'acord amb el preu del crèdit del màster.

* Els estudiants amb titulació estrangera han de tenir en compte que en la primera matrícula s'aplica la Taxa de trajectòria acadèmica per als titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers, de 218,15 € per al curs 2022-23.