Universitat Rovira i Virgili

Programa d'Aprenentatge Obert

A partir del curs 2021-22, l’Escola de Doctorat de la URV posa en marxa el programa d'Aprenentatge Obert (Open Learning), que permet que els estudiants de doctorat podeu assistir com a oients a classes de grau o de màster perquè assoliu una formació tan multidisciplinària com sigui possible i us enriquiu del coneixement que entre tots generem a la universitat.

Vegeu la presentació de l’exvicerector de Formació Doctoral, el Dr. Josep Ribalta:

Per accedir a tota l’oferta formativa de graus i màsters, només cal que tingueu formalitzada la matrícula de doctorat d’aquest curs, i que empleneu el model de sol·licitud. És requisit imprescindible que rebeu el vist i plau de la persona o persones que us dirigeixen la tesi doctoral, i l’acceptació del professorat responsable de l’assignatura que escolliu.

La participació en aquestes assignatures és únicament com a oient (és a dir, no podreu participar en activitats pràctiques ni en les avaluacions, excepte si el responsable de l’assignatura ho permet). 

Podeu consultar totes les assignatures disponibles navegant per la web dels Graus de la URV  i per la web dels Màsters oficials de la URV o bé consultant les guies docents dels ensenyaments que ofereix cada centre o facultat: