Universitat Rovira i Virgili

Accés, normativa i documentació

Preinscriu-te

Per accedir a un programa de doctorat a la URV s'ha de fer la preinscripció en línia :

Calendari de Doctorat per al curs 2022-23 

Calendari de Doctorat per al curs 2023-24 

Per consultar la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat, ho podeu fer a través del següent enllaç.

Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat pel curs 2022-2023

Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat pel curs 2023-2024

Els candidats que vulguin accedir a un programa de doctorat de la URV han de presentar la documentació següent:

D’altra banda, per tal que la comissió acadèmica valori l’admissió, els candidats han de presentar la documentació que acrediti els requisits addicionals per la selecció i admissió del programa de doctorat. Vegeu la secció "Criteris d'admissió" de cada programa de doctorat per conèixer-ne els requisits específics. També és altament recomanable presentar una Carta de suport  del potencial director/a de tesi (en el cas del programa en Ciència i Tecnologia Química, empreu aquest model de Carta de Suport - CiTQ ).

És imprescindible que les persones candidates presentin aquesta documentació per tal que, primer, es comprovi si la titulació prèvia permet accedir a doctorat. Si permet accedir-hi, després la comissió acadèmica resoldrà l'admissió, que està condicionada a l'acompliment tant dels requisits generals d'accés com dels criteris addicionals de selecció i admissió específics de cada programa de doctorat.

La carta d'admissió per al visat podrà descarregar-se del gestor documental després que la comissió acadèmica hagi resolt favorablement l'admissió, en cas de ser nacional d’un país de fora de la Unió Europea.