Universitat Rovira i Virgili

Accés, normativa i documentació

Preinscriu-te

Contacte/Contacto/Contact:

phd(ELIMINAR)@urv.cat

Per accedir a un programa de doctorat a la URV s'ha de fer la preinscripció en línia :

Calendari de Doctorat per al curs 2021-22 

Calendari de Doctorat per al curs 2022-23 

Per consultar la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat, ho podeu fer a través del següent enllaç.

Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat pel curs 2021-2022 

Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat pel curs 2022-2023

Els candidats que vulguin accedir a un programa de doctorat de la URV han de presentar la documentació següent:

D’altra banda, per tal que la comissió acadèmica valori l’admissió, els candidats han de presentar la documentació que acrediti els requisits addicionals per la selecció i admissió del programa de doctorat. Vegeu la secció "Criteris d'admissió" de cada programa de doctorat per conèixer-ne els requisits específics. També és altament recomanable presentar una Carta de suport  del potencial director/a de tesi (en el cas del programa en Ciència i Tecnologia Química, empreu aquest model de Carta de Suport - CiTQ ).