Universitat Rovira i Virgili

Accés, normativa i documentació

Preinscriu-te

És imprescindible que les persones candidates presentin tota la documentació requerida per tal que, primer, es comprovi si la titulació prèvia permet accedir a doctorat. Si permet accedir-hi, després la comissió acadèmica resoldrà l'admissió, que està condicionada a l'acompliment tant dels requisits generals d'accés com dels criteris addicionals de selecció i admissió específics de cada programa de doctorat.

La carta d'admissió per al visat es podrà descarregar del gestor documental després que la comissió acadèmica hagi resolt favorablement l'admissió, en cas d’accedir a doctorat amb una titulació estrangera.

Aquí hi podeu veure els passos que heu de seguir per preinscriure-us, ser admesos, matricular-vos i començar un doctorat.
 

Preinscripció: calendari i accés als aplicatius

Per accedir a un programa de doctorat a la URV s'ha de fer la preinscripció en línia  :

 • Primera fase de preinscripció: del 12 de juliol de 2023 al 3 de novembre de 2023 (Durant el mes d'agost la preinscripció estarà tancada). 
 • Segona fase de preinscripció: de l'11 de gener de 2024 al 27 de febrer de 2024.
 • Tercera fase de preinscripció (a petició del coordinador del programa): la data màxima de matrícula serà el 14 de juny de 2024.

Calendari de Doctorat per al curs 2023-24  

 • En el moment de fer la preinscripció, els candidats podran imprimir i arxivar el formulari de preinscripció.
 • Rebran un correu electrònic amb instruccions per a pujar la documentació necessària al gestor documental  . El mes d'agost és considerat inhàbil, per tant, la documentació pujada al gestor documental es revisarà al setembre (durant l'agost, tampoc no es gestionaran admissions ni correus).

Normativa

Per consultar la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat, ho podeu fer a través del següent enllaç.

Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat pel curs 2023-2024  

Documentació en PDF que s'ha de presentar per la preinscripció

Els candidats que vulguin accedir a un programa de doctorat de la URV han de presentar la documentació següent:

 • DNI, passaport o NIE vigent, si és la primera vegada que cursen estudis a la URV.

 • Proposta de línia d'investigació, Model 0. L’heu d’omplir i fer-hi constar la línia d'investigació del programa de doctorat en què us interessa desenvolupar la tesi (Compte!: heu de posar-hi una única línia d’investigació). Consulteu les línies d'investigació al web de cada programa.

 • Curriculum vitae

 • Titulació d'accés: Consulteu-la segons el perfil d'accés

D'altra banda, per tal que la comissió acadèmica valori l'admissió, els candidats han de presentar la documentació que acrediti els requisits addicionals per la selecció i admissió al programa de doctorat. Vegeu la secció "Accés i admissió – criteris d’admissió específics del programa de doctorat" de cada programa de doctorat per conèixer-ne els requisits específics.

També és altament recomanable presentar una Carta de suport del potencial director/a de tesi (en el cas del programa en Ciència i Tecnologia Química, empreu aquest model de Carta de Suport - CiTQ). En alguns programes, la carta de suport pot ser un requisit d’admissió.

Titulacions d'accés a doctorat

En funció de l'origen de la institució que expedeix el títol d'accés al programa de doctorat, els candidats i candidates hauran de presentar un seguit de documentació.

 • Titulació d’accés obtinguda a la URV
 • Titulació d’accés obtinguda en una universitat espanyola (no URV)
 • Titulació d’accés obtinguda en una universitat estrangera pertanyent a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)
 • Titulació d'accés obtinguda en una universitat estrangera de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (no EEES)

Requisits formals de la documentació per matricular-se

Abans de poder-vos matricular, haureu d’acreditar que la documentació d’accés als estudis de doctorat compleix amb una sèrie de requisits formals:

 • Legalització del Títol / Diploma d’accés al programa de doctorat
 • Traducció oficial (al català, castellà o anglès)
 • Compulsa de la documentació o presentació d’originals