Universitat Rovira i Virgili

Accés i admissió - Titulació d'accés

Titulació d'accés

En funció de l'origen de la institució que expedeix el títol d'accés al programa de doctorat, els candidats i candidates hauran de presentar la documentació:

L'Escola de Doctorat accedeix a la documentació acadèmica que consta en els expedients interns de la universitat. Només es podria sol·licitar alguna acreditació acadèmica en el cas que et faltin crèdits per accedir al nivell de doctorat.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa  per conèixer els requisits específics.

En principi, no és necessari acreditar els títols perquè la nostra universitat els verificarà a través del registre de títols del Ministeri corresponent. En cas que la universitat no ho pugui verificar es reclamarà el justificant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.

Els títols de Diploma d’Estudis Avançats sí que s’hauran de presentar, atès que no es registraven al Registre Nacional. 

Un cop admès/admesa acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada   dels documents anteriors (excepte els certificats acadèmics personals o suplements europeus al títol) i del passaport o NIE. En el cas del DNI espanyol, no serà necessari presentar la còpia compulsada.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa  per conèixer els requisits específics.

En aquest cas és imprescindible que la documentació compleixi els Requisits de la documentació estrangera .

Un cop admès/admesa acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada  dels documents anteriors (excepte els certificats acadèmics personals o suplements europeus al títol) i del passaport o NIE. En el cas del DNI espanyol, no serà necessari presentar la còpia compulsada.

En el cas que hagis sol·licitat l'homologació del teu títol a través del MECD, has de tenir en compte que aquesta atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Un títol estranger homologat posseeix els mateixos efectes del títol o grau acadèmic espanyol al qual s'homologa, per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, adjuntant a més la credencial d'homologació del títol.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa  per conèixer els requisits específics.

*El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document expedit per institucions d'educació superior de països que formen l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que proporciona informació sobre el sistema de qualificacions i l'accés a titulacions posteriors. Si el teu diploma inclou el SET, compleix amb els requisits del certificat acadèmic. Consulta quins països formen part de l'Espai Europeu d'Educació Superior .

En aquest cas és imprescindible que la documentació compleixi els Requisits de la documentació estrangera .

Un cop admès/admesa acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada  dels documents anteriors (excepte els certificats acadèmics personals o suplements europeus al títol) i del passaport o NIE. En el cas del DNI espanyol, no serà necessari presentar la còpia compulsada.

En en cas que hagis sol·licitat l'homologació del teu títol a través del MECD, has de tenir en compte que aquesta atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Un títol estranger homologat posseeix els mateixos efectes del títol o grau acadèmic espanyol al qual s'homologa, per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, adjuntant a més la credencial d'homologació del títol.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa  per conèixer els requisits específics.