Universitat Rovira i Virgili

Elaboració de la tesi

L'objectiu principal del doctorat és la lectura de la tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca en qualsevol camp de coneixement que s'ha d'incloure en alguna de les línies de recerca dels diferents programes de doctorat oferts per la URV.

Al llarg del doctorat, els futurs doctors adquireixen els coneixements necessaris per elaborar la tesi doctoral mitjançant la formació transversal i específica que la Universitat ofereix. Alhora, els doctorands també tenen a la seva disposició recursos científics i tècnics que els permeten adquirir una excel·lent formació  que revertirà en una tesi de gran qualitat.