Universitat Rovira i Virgili

Professionalització de la supervisió doctoral

A la Universitat Rovira i Virgili  la direcció de tesi s'enriqueix i es millora continuament en el marc d'un projecte per a la professionalització de la supervisió doctoral que es va posar en marxa el 2013.

L'objectiu del projecte és promoure una relació entre el doctorand o doctoranda i el director o directora de tesi que sigui oberta, honesta i professional. Aquesta relació es reflectirà en la satisfacció de les parts implicades (el doctorand o doctoranda i el director o directora) i, molt especialment, en una millora dels resultats de la investigació dels quals, com a missió de la Universitat, proveeixen la societat dels avenços científics generats.

Des de l'inici del projecte s'han impartit diversos tallers formatius que han permès augmentar el nombre de directors de tesi altament conscienciats i qualificats. La programació anual dels tallers ha consolidat el nostre projecte formatiu i ha fet que la Universitat Rovira i Virgili es posicioni com a referent en la professionalització de directors de tesi, tant a la mateixa universitat com en altres universitats espanyoles i llatinoamericanes.

Grup de formadors per a la professionalització del doctorat

Una de les actuacions de l'Escola de Doctorat (ED) de la URV ha estat formar a un grup de 5 professors per a dotar d'experts aquest projecte: el grup de formadors per a la professionalització del doctorat (GFPD). Aquest grup el formen els doctors Joan Josep Carvajal i María del Mar Reguero del Departament de Química Física i Inorgànica, Ercilia García i Mireia Valverde del Departament de Gestió d'Empreses, i Dolores Jiménez del Departament de Filologies Romàniques.

Dr Carvajal Dra Garcia Dra Reguero Dra Valverde Dra Jiménez
Dr. Joan Carvajal Dra. Ercilia Garcia Dra. Mar Reguero Dra. Mireia Valverde Dra. M. Dolores Jiménez  

Sota l'encàrrec de l'EPD, el GFPD ha dissenyat accions formatives per a la professionalització del doctorat a la URV, que imparteixen als supervisors de doctorat. L'impacte dels resultats obtinguts ha fet que la proposta docent hagi estat sol·licitada per altres universitats i organitzacions acadèmiques d'educació superior tant nacionals com internacionals. El bagatge assolit i l'externalització ens ha permès integrar-nos en la xarxa de líders experts en la professionalització del doctorat i posicionar-nos com a exemple de bona pràctica que la URV difon en fòrums internacionals de formació doctoral.