Universitat Rovira i Virgili

Premis extraordinaris de doctorat

CONVOCATÒRIES ANTERIORS

 AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINS AL 5 DE DESEMBRE

Per resolució de la vicerectora de Doctorat i CRAI, s’amplia el termini de sol·licituds fins al 5 de desembre de 2022. Es recorda als candidats que a més dels sistemes de registre especificats en la convocatòria, es pot autoritzar a una altra persona a presentar la sol·licitud al registre emplenant el full d’autorització de la web del Registre General de la URV.

La Universitat Rovira i Virgili (URV) atorga cada curs acadèmic els premis extraordinaris de doctorat. Aquesta distinció reconeix les tesis doctorals amb el més alt nivell de qualitat.

El Consell de Govern de la URV, a proposta del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, concedeix anualment aquests premis, i els títols acreditatius es lliuren en un acte oficial.

TRÀMITS

(*) Les tesis defensades durant el curs 2021-22 són aquelles tesis que s’han defensat entre el 01/10/2021 i el 30/09/2022.

Consulta els criteris de valoració, barems acordats i la documentació específica requerida per la comissió acadèmica de cada programa de doctorat: