Universitat Rovira i Virgili

Organització dels estudis de doctorat

L’Escola de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili

L'Escola de Doctorat és una estructura de la Universitat Rovira i Virgili que, en col·laboració amb els agents d'R+D+I del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud i amb altres organismes, institucions i entitats públiques o privades, nacionals, estatals o internacionals amb què la URV subscrigui convenis, té com a objectiu fonamental organitzar el doctorat a la URV.

La nova estructura i el funcionament de l'Escola de Doctorat, d'acord amb el Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els estudis oficials de doctorat està definida al Reglament de l’Escola de Doctorat.

La Universitat Rovira i Virgili estructura els estudis de doctorat a través dels programes de doctorat: