Universitat Rovira i Virgili

Formació Transversal

L'activitat essencial del doctorand és la recerca, que culmina amb la defensa d'una tesi doctoral. Els programes de doctorat, però, es complementen amb activitats formatives que es realitzen en paral·lel a l'elaboració de la tesi doctoral. Aquestes activitats comprenen:

El Programa de Formació Transversal (PFT) de Doctorat de la URV respon a les necessitats de formació dels futurs doctors i doctores per a facilitar l'adquisició de competències a través de cursos que es poden distribuïr en els blocs de:

La necessitat de la formació transversal és conseqüència de la millora de la formació associada als nous programes de doctorat en el marc europeu, on no només es dona importància al desenvolupament en recerca acadèmica, sinó que es vol preparar als doctorands per tenir el màxim èxit un cop acabada la fase de formació doctoral en un mercat laboral en constant canvi. En el següent gràfic, extret de l’informe Eurodoc “Identifying Transferable Skills and Competences to Enhance Early-Career Researchers' Employability and Competitiveness”, mostra les habilitats que ajuda a desenvolupar els cursos oferts en el PFT de la URV.

A més, el programa també té com a finalitat trencar amb el tradicional aïllament del personal investigador en formació en un grup d'investigació i establir un punt de trobada per als doctorands i doctorandes de totes les àrees científiques.

Podeu obtenir tota la informació actualitzada sobre els cursos de formació transversal al ICE. A més a més, des de l’Escola de Doctorat us anirem informant a través d’e-mails d’altres oportunitats de formació disponibles.