Universitat Rovira i Virgili

Requisits de la documentació

La documentació per accedir als estudis de doctorat ha de complir amb una sèrie de requisits formals. Aquests requisits s'han d'acreditar abans de poder-se matricular.

Legalització del Títol / Diploma d'accés al programa de doctorat

En funció del país d'expedició del document, hi ha diferents vies de legalització:

 • Estats membres de la Unió Europea i signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu o d'un acord bilateral amb la Unió Europea:

  • No és necessària la legalització

 • Altres països:

  • Sempre és necessària la legalització

 • Consulta com legalitzar els documents

Traducció oficial (al català, castellà o anglès)

La documentació s’haurà de traduir oficialment en els següents casos:

 • Títol / Diploma que permet l'accés al doctorat: S’ha de traduir oficialment al català o castellà (segons instruccions MAEC), excepte si està expedit originalment en anglès o traduït oficialment a aquest idioma per traducció legalitzada, si escau.

 • Certificat acadèmic oficial de notes de màster i de grau: S’ha de traduir oficialment al català o castellà (segons instruccions MAEC) excepte si està expedit originalment en anglès o traduït oficialment a l'anglès per traducció legalitzada, si escau.

  • En el cas dels certificats acadèmics, si estan emesos originalment en anglès, francès, italià o portuguès no serà necessària la traducció oficial al català o castellà.

 • Consulta com realitzar la traducció de documents

Compulsa de la documentació o presentació d'originals

Durant el procés de revisió de la documentació només són necessàries les còpies digitalitzades. Quant estigueu admesos i abans de la matrícula, heu de presentar les còpies compulsades o autenticades a la Secretaria de Campus/Centre a la qual pertany el vostre programa de doctorat. La compulsa d'un document vol dir que un organisme oficial o un notari públic han certificat que la fotocòpia coincideix amb l'original. Per compulsar un document heu de presentar una fotocòpia i el document original davant d’un notari públic o de l'organisme oficial corresponent (per exemple: ambaixada, ministeri, etc.) al vostre país.

La URV accepta còpies autèntiques o compulsades efectuades per:

 • Qualsevol administració pública estatal, autonòmica o local o qualsevol universitat pública de l'estat espanyol.
 • Les representacions diplomàtiques o consulars de l'estat espanyol a l'estranger.
 • Els notaris de l'estat espanyol o els notaris de països acollits al conveni de La Haia sempre que portin la postil·la corresponent o els notaris d'altres països amb l'adient legalització.

Aquí hi podeu veure un exemple de documents compulsats:

Exemple