Universitat Rovira i Virgili

Admissió

Preinscriu-te

Contacte/Contacto/Contact:

phd(ELIMINAR)@urv.cat

Una vegada revisada la teva sol·licitud i documentació, es valorarà l'admissió al programa de doctorat.

Rebràs un correu electrònic informant-te de la teva admissió acadèmica o exclusió:

A més, pots consultar l'estat de la teva admissió per mitjà d'aquest enllaç:

Estat de la sol·licitud d'accés a Doctorats oficials 

El teu estat pot ser:

Has realitzat la preinscripció correctament. El següent pas, si encara no ho has fet, és pujar la documentació d'accés al teu gestor documental.

La data límit per pujar la documentació és fins 10 dies després de la finalització del període de preinscripció corresponent. Pots consultar el calendari .

Has pujat la documentació mínima requerida de manera que la Coordinació / Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot valorar teva sol·licitud.

La Coordinació / Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha valorat positivament la teva sol·licitud i t'ha admès al programa. En aquest moment tens una plaça reservada al programa de doctorat

Si ho desitges, et podem facilitar una carta d'admissió per a sol·licitar un ajut o per tramitar el visat d'estudiant.

En breu rebràs un correu electrònic amb la resolució i els passos a seguir.

Pots consultar la guia per obtenir el visat per estudiar el doctorat aquí.

Pots consultar l'ordre expedida pel Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya per tramitar un visat d'estudi aquí. 

La Coordinació / Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha valorat positivament la teva sol·licitud i t'ha admès al programa. En aquest moment tens una plaça reservada al programa.

D'acord amb la teva formació prèvia, la Coordinació / Comissió Acadèmica ha resolt que has de cursar assignatures com a Complements de Formació per a seguir amb èxit el programa de doctorat. Pots consultar els complements de formació a l'apartat d'Accés i Admissió del programa de doctorat.

Si ho desitges, et podem facilitar una carta d'admissió per a sol·licitar un ajut o per tramitar el visat d'estudiant.

En breu rebràs un correu electrònic amb la resolució i els passos a seguir.

Has estat admès/a acadèmicament al programa de doctorat i et manca acreditar algun requisit formal de la documentació. Quan acreditis els requisits pendents, podràs matricular-te.

Rebràs un correu electrònic amb informació sobre la documentació que et manca.

Has estat admès/a acadèmicament al programa de doctorat i et manca acreditar algun requisit formal de la documentació. Quan acreditis els requisits pendents, podràs matricular-te.

D'acord amb la teva formació prèvia, la Coordinació / Comissió Acadèmica ha resolt que has de cursar assignatures com a Complements de Formació per a seguir amb èxit el programa de doctorat. Pots consultar els complements de formació a l'apartat d'Accés i Admissió del programa de doctorat.

Rebràs un correu electrònic amb informació sobre la documentació que et manca.

La Coordinació / Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha valorat positivament la teva sol·licitud i t'ha admès al programa. En aquest moment tens una plaça reservada al programa. Quan acreditis el títol d'accés o el justificant d'haver-ne abonat els drets d'expedició, o bé l'acreditació de la superació de 60 ECTS mínims d'estudis de màster*, podràs accedir a la matrícula. Rebràs un correu electrònic amb la resolució i els passos a seguir.

*IMPORTANT: En el cas de titulacions espanyoles, la via d'accés de superació d'un mínim de 60 crèdits de màster només és aplicable per a titulacions universitàries anteriors a les regulades en el RD 1393/2007, de 29 d'octubre. Per tant, els candidats amb un títol de grau no poden accedir per aquesta via i han de tenir obligatòriament un títol de màster oficial.

Has estat admès/a acadèmicament al programa de doctorat i et manca presentar la documentació original. Quan presentis la documentació original, podràs matricular-te.

Has estat admès/a acadèmicament al programa de doctorat i et manca presentar la documentació original. Quan presentis la documentació original, podràs matricular-te.

D'acord amb la teva formació prèvia, la Coordinació / Comissió Acadèmica ha resolt que has de cursar assignatures com a Complements de Formació per a seguir amb èxit el programa de doctorat. Pots consultar els complements de formació a l'apartat d'Accés i Admissió del programa de doctorat.

Després d'haver estat admès/a acadèmicament, s'ha revisat que has presentat tota la documentació necessària i està correcta. El proper pas és matricular-te en el període establert. Consulta aquí el calendari .

Rebràs un correu electrònic amb la informació necessària per a formalitzar la matrícula on-line.

Després d'haver estat admès/a acadèmicament, s'ha revisat que has presentat tota la documentació necessària i està correcta. Com que s'ha acordat que has de cursar crèdits de Complement de Formació, et recomanem que contactis amb la coordinació del programa de doctorat abans de realitzar la matrícula en el termini establert. Pots consultar els complements de formació a l'apartat d'Accés i Admissió del programa de doctorat. Consulta aquí el calendari .

Rebràs un correu electrònic amb la informació necessària per a formalitzar la matrícula on-line.

Has estat admès/a acadèmicament al programa de doctorat i pots accedir a la matrícula tot i que et manca superar algun requisit en la documentació d'accés.

Davant el teu interès en matricular-te, has presentat una Declaració de compromís signada per tu i per la Coordinació del programa de doctorat en què et compromets a presentar la documentació que et manca abans d’un termini determinat. En cas que no compleixis el teu compromís en aquesta data, s'anul·larà la matrícula sense dret a devolució dels imports pagats.

Has estat admès/a acadèmicament al programa de doctorat i pots accedir a la matrícula tot i que et manca superar algun requisit en la documentació d'accés.

Davant el teu interès en matricular-te, has presentat una Declaració de compromís signada per tu i per la Coordinació del programa de doctorat en què et compromets a presentar la documentació que et manca abans d’un termini determinat. En cas que no compleixis el teu compromís en aquesta data, s'anul·larà la matrícula sense dret a devolució dels imports pagats.

Com que s'ha acordat que has de cursar crèdits de Complement de Formació, et recomanem que contactis amb la coordinació del programa de doctorat abans de realitzar la matrícula en el termini establert. Pots consultar els complements de formació a l'apartat d'Accés i Admissió del programa de doctorat. Consulta aquí el calendari .

La Coordinació / Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha valorat positivament la teva sol·licitud i has estat admès/a acadèmicament. A més, has acreditat tota la documentació necessària però, de moment, no hi ha places disponibles en el programa.

En el cas que s'alliberi alguna plaça, rebràs un correu electrònic amb informació sobre com formalitzar la matrícula.

Atès que no has presentat la documentació mínima requerida per poder ser valorat/da per la Coordinació / Comissió Acadèmica o bé, un cop admès/a, no has completat els requisits formals de la documentació dins del període de matrícula, la teva sol·licitud ha estat exclosa tècnicament. 

Rebràs un correu electrònic amb la informació sobre el motiu d'exclusió i el procediment per a presentar un recurs, si no hi estàs d'acord.

Si continues interessat/da en cursar aquest o un altre programa de doctorat, hauràs de tornar a preinscriure't segons el calendari .

La Coordinació / Comissió Acadèmica del programa ha valorat acadèmicament la teva sol·licitud i ha resolt excloure't.

Rebràs un correu electrònic amb la informació sobre el motiu d'exclusió i el procediment per a presentar un recurs, si no hi estàs d'acord.

Si continues interessat/da en cursar aquest o un altre programa de doctorat, hauràs de tornar a preinscriure't segons el calendari .