Universitat Rovira i Virgili

Admissió

Quan l’Escola de Doctorat ha comprovat que la documentació aportada en PDF és correcta i que la persona candidata compleix els requisits per accedir a un programa de doctorat, s’envia la documentació a la comissió acadèmica perquè valori els criteris i requisits específics d’admissió al programa. La comissió acadèmica pot requerir documentació específica, que també s’ha de presentar al gestor documental dins del termini establert segons la fase de preinscripció.

Quan la comissió acadèmica ha resolt la sol·licitud, la persona candidata rep un correu electrònic informant-la del resultat del procés:

A més, la persona candidata pot consultar l'estat de la preinscripció per mitjà d'aquest enllaç:

Estat de la sol·licitud d'accés a Doctorats oficials 

Estats de la preinscripció

Confirmat

La persona candidata s’ha preinscrit. El següent pas, si encara no ho ha fet, és pujar la documentació d'accés al gestor documental.

La data límit per pujar la documentació és fins a 10 dies després de formalitzar la preinscripció o, com a màxim, fins a la finalització del període de preinscripció corresponent. Aquí es pot consultar el calendari.

Validat/da per l'admissió

La persona candidata ha pujat la documentació mínima requerida al gestor documental i s’ha comprovat que té accés a doctorat. La coordinació / comissió acadèmica del programa de doctorat pot valorar la sol·licitud d’admissió.

Admès/a acadèmicament

La coordinació / comissió acadèmica del programa de doctorat ha valorat positivament la sol·licitud i ha admès la persona candidata que, en aquest moment, té una plaça reservada al programa de doctorat.

Si la necessita, se li pot facilitar una carta d'admissió per a sol·licitar un ajut o per tramitar el visat d'estudiant.

En breu rebrà un correu electrònic amb la resolució i els passos a seguir.

Es pot consultar la guia per obtenir el visat per estudiar el doctorat aquí.

Es pot consultar l'ordre expedida pel Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya per tramitar un visat d'estudi aquí.

Admès/a acadèmicament amb complements de formació

La coordinació / comissió acadèmica del programa de doctorat ha valorat positivament la sol·licitud i ha admès la persona candidata que, en aquest moment, té una plaça reservada al programa de doctorat.

Basant-se en la formació prèvia que la persona candidata ha acreditat, la coordinació / comissió acadèmica ha resolt que, per seguir amb èxit el programa de doctorat, durant el primer curs acadèmic aquesta ha de cursar assignatures com a complements de formació. Es poden consultar els complements de formació a l'apartat d'Accés i Admissió del programa de doctorat.

Si la persona admesa ho necessita, se li pot facilitar una carta d'admissió per a sol·licitar un ajut o per tramitar el visat d'estudiant.

En breu rebrà un correu electrònic amb la resolució i els passos a seguir.

Es pot consultar la guia per obtenir el visat per estudiar el doctorat aquí.

Es pot consultar l'ordre expedida pel Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya per tramitar un visat d'estudi aquí.

Admès/a pendent de requisits de documentació

La persona candidata ha estat admesa acadèmicament al programa de doctorat i li manca acreditar algun requisit formal de la documentació (legalització o traducció oficial, si és el cas). Quan acrediti els requisits pendents, podrà matricular-se.

Rebrà un correu electrònic amb informació sobre la documentació que li manca.
 

Admès/a amb complements de formació, pendent de requisits de documentació

La persona candidata ha estat admesa acadèmicament al programa de doctorat i li manca acreditar algun requisit formal de la documentació (legalització o traducció oficial, si és el cas). Quan acrediti els requisits pendents, podrà matricular-se.

Basant-se en la formació prèvia que la persona candidata ha acreditat, la coordinació / comissió acadèmica ha resolt que, per seguir amb èxit el programa de doctorat, durant el primer curs acadèmic aquesta ha de cursar assignatures com a complements de formació. Es poden consultar els complements de formació a l'apartat d'Accés i Admissió del programa de doctorat.

Rebrà un correu electrònic amb informació sobre la documentació que li manca.

Admès/a pendent d'acreditació de títol

En el moment de la preinscripció, la persona candidata ha d'haver acabat el tràmit de sol·licitud del títol que dona accés a doctorat i ha d’acreditar que aquest títol està en expedició.

La coordinació / comissió acadèmica del programa de doctorat ha valorat positivament la sol·licitud i ha admès la persona candidata que, en aquest moment, té una plaça reservada al programa de doctorat.

Rebrà un correu electrònic amb la resolució i els passos a seguir.

Quan tingui el títol definitiu, ha de presentar-lo.

Admès/a pendent d'originals

La persona candidata ha estat admesa acadèmicament al programa de doctorat i li manca presentar la documentació original. Quan presenti la documentació original, podrà matricular-se.

Admès/a amb complements de formació, pendent d'originals

La persona candidata ha estat admesa acadèmicament al programa de doctorat i li manca presentar la documentació original. Quan presenti la documentació original, podrà matricular-se.

Basant-se en la formació prèvia que la persona candidata ha acreditat, la coordinació / comissió acadèmica ha resolt que, per seguir amb èxit el programa de doctorat, durant el primer curs acadèmic aquesta ha de cursar assignatures com a complements de formació. Es poden consultar els complements de formació a l'apartat d'Accés i Admissió del programa de doctorat.

Accés a matrícula

Després d'haver estat admesa acadèmicament, s'ha verificat que la persona candidata ha presentat tota la documentació necessària amb tots els requisits formals (presentació d’originals, legalització i traducció oficial, si s’escau). El proper pas és matricular-se en el període establert.

Rebrà un correu electrònic amb la informació necessària per a formalitzar la matrícula en línia.

Accés a matrícula, amb complements de formació

Després d'haver estat admesa acadèmicament, s'ha verificat que la persona candidata ha presentat tota la documentació necessària amb tots els requisits formals (presentació d'originals, legalització i traducció oficial, si s'escau).

Basant-se en la formació prèvia que la persona candidata ha acreditat, la coordinació / comissió acadèmica ha resolt que, per seguir amb èxit el programa de doctorat, durant el primer curs acadèmic aquesta ha de cursar assignatures com a complements de formació. Es poden consultar els complements de formació a l'apartat d'Accés i Admissió del programa de doctorat.

La persona candidata rebrà un correu electrònic amb la informació necessària per a formalitzar la matrícula en el període establert. Recomanem contactar amb la coordinació del programa de doctorat abans de formalitzar la matrícula.

Accés a matrícula condicionada

La persona candidata ha estat admesa acadèmicament al programa de doctorat i pot formalitzar la matrícula tot i faltar-li acreditar algun requisit formal de la documentació (presentació d’originals, legalització o traducció oficial, si s’escau).

La persona admesa ha manifestat motivadament el seu interès en matricular-se abans de poder acreditar els requisits formals de la documentació. Per això ha de presentar omplert i signat un model de document anomenat “Declaració de compromís”. Aquest model també l’ha de signat el coordinador o coordinadora del programa de doctorat, autoritzant-lo.

Mitjançant la “Declaració de compromís” la persona admesa es compromet a matricular-se i a presentar la documentació que li falta abans d'un termini determinat. En cas que no compleixi aquest compromís, s’anul·larà la matrícula sense dret a devolució dels imports pagats.

Accés a matrícula condicionada, amb complements de formació

La persona candidata ha estat admesa acadèmicament al programa de doctorat i pot formalitzar la matrícula tot i faltar-li acreditar algun requisit formal de la documentació (presentació d'originals, legalització o traducció oficial, si s'escau).

Basant-se en la formació prèvia que la persona candidata ha acreditat, la coordinació / comissió acadèmica ha resolt que, per seguir amb èxit el programa de doctorat, durant el primer curs acadèmic aquesta ha de cursar assignatures com a complements de formació. Es poden consultar els complements de formació a l'apartat d'Accés i Admissió del programa de doctorat.

La persona admesa ha manifestat motivadament el seu interès en matricular-se abans de poder acreditar els requisits formals de la documentació. Per això ha de presentar omplert i signat un model de document anomenat "Declaració de compromís". Aquest model també l'ha de signat el coordinador o coordinadora del programa de doctorat, autoritzant-lo.

Mitjançant la "Declaració de compromís" la persona admesa es compromet a matricular-se i a presentar la documentació que li falta abans d'un termini determinat. En cas que no compleixi aquest compromís, s'anul·larà la matrícula sense dret a devolució dels imports pagats.

Llista d'espera

La coordinació / comissió acadèmica del programa de doctorat ha valorat positivament la sol·licitud i la persona candidata ha estat admesa acadèmicament. A més, ha acreditat tota la documentació necessària però, de moment, no hi ha places disponibles en el programa.
En el cas que s'alliberi alguna plaça, la persona candidata rebrà un correu electrònic amb informació sobre com formalitzar la matrícula.
 

Exclòs/a tècnicament

La persona candidata no ha presentat la documentació mínima requerida per poder ser valorada per la coordinació / comissió acadèmica o bé, un cop admès/a, no ha completat els requisits formals de la documentació dins del període de matrícula.
La persona candidata rep un correu electrònic amb la informació sobre el motiu d'exclusió i el procediment per a presentar un recurs, si no hi està d'acord.
Si continua interessada en cursar aquest o un altre programa de doctorat, haurà de tornar a preinscriure's segons el calendari establert.

Exclòs/a acadèmicament

La coordinació / comissió acadèmica del programa de doctorat ha valorat acadèmicament la candidatura i ha resolt excloure-la per motius acadèmics.
La persona candidata rep un correu electrònic amb la informació sobre el motiu d'exclusió i el procediment per a presentar un recurs, si no hi està d'acord.
Si continua interessada en cursar aquest o un altre programa de doctorat, haurà de tornar a preinscriure's segons el calendari establert.