Universitat Rovira i Virgili

Serveis digitals de la URV

Com a estudiant d'aquesta institució, pots gaudir dels serveis que ofereix la Universitat un cop t'hi hagis matriculat.

Un cop formalitzada la primera matrícula a la Universitat i en un termini de 24 hores, el doctorand o doctoranda podrà accedir als serveis digitals personalitzats (intranet, correu electrònic, campus virtual, revistes electròniques, xarxa sense fils, etc.), d'acord amb la Normativa d'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de la URV.

Per disposar de tots els serveis digitals has d'accedir a la intranet on t'hauràs d'identificar. Cada estudiant té un nom d'usuari únic i una contrasenya.

Accés dels nous estudiants

El nom d'usuari és el DNI/NIE/Passaport en el següent format:

DNI: 11111111-X

NIE: X-1111111-X

passaport/document nacional d'identitat de països de la UE: tal com l'heu indicat a la preinscripció

La clau d'accés inicial és la data de naixement en el format següent: DD-MMM-AA

Exemple. 02-MAI-96. El mes MMM ha d'indicar-se en català i majúscula. Les abreviacions són: GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES.

Canvi de la clau d'accés

Un cop hagis accedit a la intranet, podràs modificar la clau d'accés. Si no pots accedir a la intranet o no recordes la clau d'accés per poder restaurar-la, has de seguir l'enllaç que hi ha a la pantalla inicial de validació de la intranet.

Tots els estudiants tenen una adreça de correu electrònic institucional assignada amb el format següent: nom.cognom1@estudiants.urv.cat (excepte coincidències). A través d'aquest correu rebran tota la informació institucional. Els comunicats entre l'administració de la URV i els estudiants s'han de fer utilitzant el correu electrònic de la URV, sempre que sigui possible.

Per accedir-hi, has de seguir la ruta següent: https://virtual.urv.cat 

L'adreça de correu electrònic que l'estudiant té assignada a l'usuari és institucional i no es pot canviar per una de particular; per tant, tota la informació institucional que li arribi utilitzarà aquest mitjà.

També pots configurar el compte de correu electrònic a l'ordinador personal i en dispositius mòbils.

L'entorn virtual de formació (Moodle) de la URV és un espai de treball en línia que serveix de suport a la docència i a l'orientació universitària.

Per accedir al Moodle, els usuaris de la URV han d'emprar el nom d'usuari i la contrasenya institucional d'accés als serveis de xarxa de la Universitat.

Per accedir-hi l'estudiant ha d'anar a la URL: http://moodle.urv.cat 

Un cop hagis accedit al Moodle, podràs entrar a l'aula virtual de cadascuna de les assignatures de què t'hagis matriculat i a les tutories electròniques, que són un espai de treball i trobada amb el docent.

Durant el curs, qualsevol canvi de les dades personals o de la matrícula es reflectirà en l'entorn virtual de formació passades 48 hores des de la modificació.

Pot ser que hi hagi espais que apareguin amb un "no disponibles per als estudiants" quan l'estudiant hi intenti accedir, ja que els professors que hi intervenen en regulen la disponibilitat.

Per a qualsevol problema o consulta sobre Moodle, podeu escriure a suport.moodle(ELIMINAR)@urv.cat 

La tasca desenvolupada pels estudiants durant el procés d'elaboració de la tesi doctoral s'avalua anualment. L'avaluació favorable és indispensable per continuar al programa de doctorat i matricular-se del següent curs. El "SAD - Seguiment i Avaluació del Doctorand/a" és la plataforma web que permet als estudiants de doctorat presentar en línia el Document d'Activitats (DAD) i el Pla d'Investigació (PLAINV), i als directors i directores de tesi i a la Comissió Acadèmica fer el seguiment i l'avaluació dels estudiants.

Al SAD també s’hi mostra informació de l’expedient acadèmic (data límit de dipòsit de tesi, dedicació, pròrrogues o baixes concedides, línia d’investigació, director/a de tesi, etc.).

Per accedir al SAD, els usuaris de la URV han d'emprar el nom d'usuari i la contrasenya institucional d'accés als serveis de xarxa de la Universitat.

Al SAD pots accedir-hi mentre estiguis matriculat de doctorat, però només podràs pujar-hi informació en els períodes que l’aplicació està oberta per als estudiants. Aquests períodes queden recollits al calendari d’avaluació.

Trobaràs més informació sobre l’avaluació i el contingut del SAD, així com la “Guia d’usuari per estudiants” i un accés a l’aplicació, en aquest enllaç .

Per qualsevol problema o consulta sobre el SAD, pots escriure a phd.avaluacio@urv.cat

Aquesta aplicació et permet crear un currículum públic associat a la teva recerca a la URV, amb un perfil públic i un perfil privat. Hi podràs reflectir aspectes com són la teva formació, la docència impartida, la participació en congressos i ponències, els resultats de la teva recerca, etc.

Aquesta eina et pot ser molt útil de cara al futur a l’hora de demanar projectes, presentar-te a ofertes de feina, fer pública la recerca que duus a terme i augmentar-ne la visibilitat.

Pots accedir a l’IRIS a través de la plana web: https://iris.urv.cat/   amb el nom d’usuari i la contrasenya institucional d’accés als serveis de xarxa de la universitat.

Per qualsevol consulta sobre l’IRIS, pots adreçar-te a l'Oficina de Suport a la Recerca a través del correu iris@urv.cat