Universitat Rovira i Virgili

Calendari d'avaluació

Calendari d'avaluació per al curs 2023-24

Estudiants de nou accés (1a i 2a fase) i de segon curs i successius

Primera convocatòria
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l’estudiant del 12 de gener al 30 d’abril de 2024
Presentació de l’informe del director/a de tesi i del tutor/a del 2 al 16 de maig de 2024
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 17 de maig al 3 de juny de 2024
Aprovació de l’Acta de Qualificacions (CDE) 7 de juny de 2024
Segona convocatòria*
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 18 de juny al 8 de juliol de 2024
Presentació de l'informe del director/a de tesi i del tutor/a del 9 al 18 de juliol de 2024
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 19 al 29 de juliol de 2024
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 6 de setembre de 2024

 * A la segona convocatòria (juny) s'avaluarà aquells estudiants de nou accés (pre-inscrits a la 1a i 2a fase) i de 2n curs i successius amb un resultat desfavorable o no presentats a la seva primera convocatòria. Els estudiants matriculats fora de termini a partir del 30 d’abril de 2024 només podran participar en aquesta segona convocatòria.

Estudiants de nou accés (3a fase)

Primera convocatòria
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 18 de juny al 8 de juliol de 2024
Presentació de l'informe del director/a de tesi i del tutor/a del 9 al 18 de juliol de 2024
Avaluació per part de la comissió acadèmica del 19 al 29 de juliol de 2024
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 6 de setembre de 2024
Segona convocatòria **
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 13 al 19 de setembre de 2024
Presentació de l'informe del director/a de tesi i del tutor/a del 20 al 25 de setembre de 2024
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 26 al 30 de setembre de 2024
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 4 d'octubre de 2024

** A la segona convocatòria (setembre) s'avaluarà aquells estudiants de nou accés (pre-inscrits a la 3a fase) amb un resultat desfavorable o no presentats a la seva primera convocatòria.

Abreviatures: DAD: Document d'Activitats del Doctorand/a; PLAINV: Pla d'investigació; CDE: Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat