Universitat Rovira i Virgili

Calendari d'avaluació

Calendari d'avaluació per al curs 2022-23

Estudiants de nou accés (1a i 2a fase) i de segon curs i successius

Primera convocatòria
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l’estudiant del 13 de gener al 2 de maig de 2023
Presentació de l’informe del director/a de tesi del 3 al 16 de maig de 2023
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 17 de maig a l’1 de juny de 2023
Aprovació de l’Acta de Qualificacions (CDE) 7 de juny de 2023
Segona convocatòria*
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 19 de juny al 7 de juliol de 2023
Presentació de l'informe del director/a de tesi del 10 al 18 de juliol de 2023
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 19 al 27 de juliol de 2023
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 7 de setembre de 2023

 * A la segona convocatòria (juny) s'avaluarà aquells estudiants de nou accés (pre-inscrits a la 1a i 2a fase) i de 2n curs i successius amb un resultat desfavorable o no presentats a la seva primera convocatòria. Els estudiants matriculats fora de termini a partir del 2 de maig de 2023 només podran participar en aquesta segona convocatòria.

Estudiants de nou accés (3a fase)

Primera convocatòria
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 19 de juny al 7 de juliol de 2023
Presentació de l'informe del director/a de tesi del 10 al 18 de juliol de 2023
Avaluació per part de la comissió acadèmica del 19 al 27 de juliol de 2023
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 7 de setembre de 2023
Segona convocatòria **
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 13 al 19 de setembre de 2023
Presentació de l'informe del director/a de tesi del 20 al 25 de setembre de 2023
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 26 al 29 de setembre de 2023
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 5 d'octubre de 2023

** A la segona convocatòria (setembre) s'avaluarà aquells estudiants de nou accés (pre-inscrits a la 3a fase) amb un resultat desfavorable o no presentats a la seva primera convocatòria.

Abreviatures: DAD: Document d'Activitats del Doctorand/a; PLAINV: Pla d'investigació; CDE: Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat

Nota. Les dates esmentades anteriorment estan subjectes a canvis sense previ avís.