Universitat Rovira i Virgili

Ajuts i premis per a estudis de doctorat

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels estudiants de doctorat, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat. A més de les que us descrivim a continuació, podeu comprovar la pàgina web d’ajudes de la URV, d’ajudes de mobilitat i  d’ajudes a les activitats d’R+D+I.

Concepte Descripció Termini

Estat

Ajuts de matrícula per a l'estudiantat afectat pel conflicte d'Ucraïna, curs 2023-24 Concessió d'ajuts econòmics extraordinaris a estudiants afectats pel conflicte d'Ucraïna per satisfer les despeses de matrícula de grau, màster oficial o programa de doctorat de la URV. Més informació: urvsol(ELIMINAR)@urv.cat Curs 2023-24
Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2024) Ajuts a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació. 10/10/2023 (14h)
Pla de Doctorats Industrials 2023 (AGAUR) Dirigit a estudiants de doctorat de diversos àmbits interessats en dur a terme un projecte de tesi universitat-empresa. 

1r termini: 25/05/2023 (14h)

2n termini: 05/10/2023 (14h)

3r termini: 11/12/2023 (14h)

Ajuts FI-SDUR (AGAUR) Ajuts per a la contractació de personal investigador en formació que desenvolupa el seu doctorat en el marc d'un departament del sistema universitari  de Catalunya. 26/06/2023 (14h)
PMF-PIPF - Programa Martí i Franquès d'ajuts a la investigació (URV)

Modalitat estàndard.

Contractes de personal investigador predoctoral en formació, per realitzar una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili.

23/06/2023

Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2023)

S'adreça a persones que hagin defensat la tesi durant l'any 2022, que hagin obtingut el títol de doctor o doctora en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català.

Addicionalment, cal que les tesis doctorals objecte d'aquest ajut s'hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) abans del 31 de desembre de 2023.

15/03/2023 (14h)
Beques Daniel Bravo 2023

Ajuts per a estades curtes d'investigació biomèdica a l'estranger que impulsa la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu:

18/01/2023 al 15/03/2023

Ajuts per cotuteles

Ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2022-2023:

1r termini: 19/10/2022 al 28/01/2023

2n termini: 06/02/2022 al 21/04/2023

Convocatòria de beques de mobilitat doctoral i postdoctoral (Ambaixada de França a Espanya) Per finançar mobilitats a França d'estudiants de doctorat o postdoctorat, matriculats en un centre d'educació superior o de recerca espanyol (i no matriculats a França), en el marc d’una estada de recerca. 25/02/2023
Ajuts per la formació de professorat universitari 2022 (FPU)

Ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries, en qualsevol àrea de coneixement científic.

15/02/2023 (14h)
Ajuts per a contractes predoctorals per la formació de doctors/es 2022 (FPI) Ajuts per contractes predoctorals per la formació de doctors/es. 26/01/2023 (14h)
Premis extraordinaris de doctorat, curs 2021-22 La Universitat Rovira i Virgili (URV) atorga cada curs acadèmic els premis extraordinaris de doctorat. Aquesta distinció reconeix les tesis doctorals amb el més alt nivell de qualitat, d'entre les defensades al curs 2021-22. 30/11/2022 (ampliat fins 05/12/2022)

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2023)

Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS). 28/11/2022 (14h)

Programa Martí i Franquès (PMF) d'ajuts a la investigació per a la contractació de Personal Investigador Predoctoral en Formació 2022

La finalitat d'aquest programa és la realització d'una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Hi ha tres modalitats d'ajuts: Modalitat PMF – Estàndard; Modalitat PMF – Banco Santander; Modalitat PMF – Investigo.

11/11/2022

Convocatòria d'ajuts Futurs Investigadors per al curs 2022-23

Canalitzar la transició dels millors estudiants cap a la realització de la tesi doctoral a la URV.

1r termini: 18/10/2022 al 31/10/2022

Termini extraordinari: 12/12/2022 al 20/01/2023

Pla de Doctorats Industrials 2022 (AGAUR) Dirigit a estudiants de doctorat de diversos àmbits interessats en dur a terme un projecte de tesi universitat-empresa. 

1r termini: 14/04/2022

2n termini: 09/06/2022

3r termini: 06/10/2022

4t termini: 09/12/2022

Premis "Enrique Fuentes Quintana" per tesis doctorals 2022 (Funcas) Per tesis doctorals defensades entre el 01/09/2021 i el 31/08/2022. 15/11/2022
Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT)

S'adreça a persones que hagin defensat la tesi durant l'any 2021, que hagin obtingut el títol de doctor o doctora en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català.

Addicionalment, cal que les tesis doctorals objecte d'aquest ajut s'hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) abans del 31 de desembre de 2022.

02/06/2022 (14h)
Ajuts per cotuteles

Ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2021-2022:

1r termini: 18/12/2021 al 31/01/2022

2n termini: 07/02/2022 al 26/04/2021

Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI SDUR 2022)

L'objecte dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris FI_SDUR és el de fomentar la capacitat investigadora dels departaments del sistema universitari de Catalunya mitjançant la contractació de personal investigador predoctoral en formació. 21/03/2022 (14h)
Beques Daniel Bravo Per a estades curtes en recerca biomèdica a l'estranger. 09/03/2022
Premis Josep M. Pujol i Sanmartín a la millor tesi escrita en català a la URV

Poden optar-hi les persones inscrites en un programa de doctorat de la URV que hagin dipositat i defensat la tesi doctoral entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de juliol de 2021. Els premis tenen dues modalitats:

- Millor tesi en català de l'àmbit de les ciències socials i humanitats

- Millor tesi en català de l'àmbit de les ciències experimentals i de la salut

14/02/2022
FPU – Ajuts complementaris de mobilitat Ajuts complementaris de mobilitat per a beneficiaris d'ajudes FPU per a estades breus a centres estrangers, i excepcionalment espanyols, i les de trasllats temporals a centres estrangers. 14/02/2022 (14h)