Universitat Rovira i Virgili

Normativa Acadèmica i de Matrícula

Enllaços d'interès...

Calendari dels estudis de Doctorat

Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat pel curs 2017-18 

Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat pel curs 2018-19 - NOU!

Calendari de Doctorat pel curs 2017-18

Calendari de Doctorat pel curs 2018-19 - NOU!