Universitat Rovira i Virgili

Ajuts i premis per a estudis de doctorat

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels estudiants de doctorat, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.

Concepte Descripció Termini

Estat

Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT)

Atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s'hagin defensat durant l'any 2020, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral i al tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora. 19/04/2021 (14h)

Ajuts per contractes per a la formació d’investigadors en empreses (Doctorats Industrials) – Ministeri

Ajuts per cofinançar contractes laborals de personal investigador en formació que participi en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l'empresa. El sol·licitant és l’empresa. 18/02/2021 (14h)
Premi M. Helena Maseras (Observatori de la Igualtat de la URV). Premi M. Helena Maseras a treballs de recerca de grau, màster i tesis doctorals en estudis de dones i gènere (curs 2018-2019 i 2019-2020). 22/01/2021

Convocatòria d'ajuts Futurs Investigadors per al curs 2020-21

Canalitzar la transició dels millors estudiants cap a la realització de la tesi doctoral a la URV.

15/01/2021

Termini extraordinari: 17/02/2021 al 23/02/2021

Ajuts per cotuteles

Ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2020-2021:

1r termini: 20/10/2020 al 01/02/2021

2n termini: 05/02/2021 al 03/05/2021

Ajuts per la formació de professorat universitari (FPU) Ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució el títol de Doctor/a i a l'adquisició de competències docents universitàries, en qualsevol àrea de coneixement científic. 11/12/2020 (14h)
Premis extraordinaris de doctorat, curs 2019-20 La Universitat Rovira i Virgili (URV) atorga cada curs acadèmic els premis extraordinaris de doctorat. Aquesta distinció reconeix les tesis doctorals amb el més alt nivell de qualitat, d'entre les defensades al curs 2019-20. 30/11/2020
Premis "Enrique Fuentes Quintana" per tesis doctorals 2019-20 (Funcas) Per tesis doctorals defensades entre el 01/09/2019 i el 31/08/2020. Hi ha quatre categories: ciències de la salut, ciències socials, humanitats, i enginyeria, matemàtiques, arquitectura o física. 30/11/2020
Pla de Doctorats Industrials
 
Dirigit a estudiants de doctorat de diversos àmbits interessats en dur a terme un projecte de tesi universitat-empresa. 

1r termini: 14/04/2020 (14h)

2n termini: 09/06/2020 (14h)

3r termini: 06/10/2020 (14h)

4t termini: 15/12/2020 (14h)

PMF-PIPF - Programa Martí i Franquès d'ajuts a la investigació 2020

La finalitat d'aquest programa és la realització d'una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Hi ha dues modalitats d’ajuts:

15/11/2020
Ajuts per a contractes predoctorals per la formació de doctors/es 2020 (FPI) Ajuts per contractes predoctorals per la formació de doctors/es. 27/10/2020

Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2021) AGAUR

Ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell. 20/10/2020 (14h)
Ajuts per cotuteles

Ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2019-2020:

1r termini: 09/07/2019 al 27/09/2019

2n termini: 01/10/2019 al 31/01/2020

3r termini: 03/02/2020 al 03/05/2020

Premi “Alberto Rábano 2019” Per tesis doctorals en Neurociències, defensades en una universitat espanyola a l’any 2019. 02/04/2020
Premis "Enrique Fuentes Quintana" per tesis doctorals (Funcas) Per tesis doctorals defensades entre el 01/09/2018 i el 31/08/2019. Hi ha quatre categories: ciències de la salut, ciències socials, humanitats, i enginyeria, matemàtiques, arquitectura o física. 01/12/2019
Premis extraordinaris de doctorat, curs 2018-19 La Universitat Rovira i Virgili (URV) atorga cada curs acadèmic els premis extraordinaris de doctorat. Aquesta distinció reconeix les tesis doctorals amb el més alt nivell de qualitat, d'entre les defensades al curs 2018-19. 29/11/2019

Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR 2020)

L'objecte dels ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya el de fomentar la capacitat investigadora dels seus departaments mitjançant la contractació de personal investigador predoctoral en formació dins el programa de Suport a Departaments. 28/11/2019 (14h)

Ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU 2019)

Ajus per a contractes predoctorals per a la formació de doctors/es. 14/11/2019 (14h)

Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors/es 2019 (FPI)

Ajus per a contractes predoctorals per a la formació de doctors/es. 07/11/2019
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2020) Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors/es. 14/10/2019 (14h)

Convocatòria d'ajuts Futurs Investigadors per al curs 2019-20

Canalitzar la transició dels millors estudiants cap a la realització de la tesi doctoral a la URV.

13/09/2019
Pla de Doctorats Industrials 2019 (AGAUR)

Dirigit a estudiants de doctorat de diversos àmbits interessats en dur a terme un projecte de tesi universitat-empresa. 

1r termini: 16/04/2019

2n termini: 11/06/2019

3r termini: 08/10/2019

4t termini: 10/12/2019

PMF-PIPF- Programa Martí i Franquès d'ajuts a la investigació. Contractes de personal investigador predoctoral en formació Contractes de personal investigador predoctoral en formació. 02/09/2019
Ajuts per cotuteles

Ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2018-2019:

1r termini: 09/07/2018 al 28/09/2018

2n termini: 01/10/2018 al 31/01/2019

3r termini: 01/02/2019 al 03/05/2019

Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2019) Dirigit a persones que hagin defensat la tesi durant l'any 2018, que hagin obtingut el títol de doctor/a en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català. 15/05/2019 (14h)
Beques de postgrau “la Caixa” a l’Amèrica del Nord i l’Àsia Pacífic Beques per cursar estudis de postgrau en universitats de l'Amèrica del Nord (Estats Units o Canadà) i en universitats de la zona d'Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i Xina). 20/03/2019 (14h)
Beques de doctorat “la Caixa” INPHINIT Beques per investigadors que vulguin dur a terme el seu projecte de tesi en qualsevol àmbit de recerca i en qualsevol universitat o centre de recerca d'Espanya o Portugal. 27/02/2019 (14h)
Ajuts per contractes predoctorals del Programa "Salvador de Madariaga" Ajudes per a la formació predoctoral a l'IUE (Institut Universitari Europeu de Florència) en temes jurídics, econòmico-empresarials, político-sociològics, o d'humanitats, per fer el doctorat en aquests àmbits. 31/01/2019 (14h)