Universitat Rovira i Virgili

Normativa Acadèmica i de Matrícula

Enllaços d'interès...

Calendari dels estudis de Doctorat

Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat pel curs 2021-22

Calendari de Doctorat pel curs 2021-22