Universitat Rovira i Virgili

Normativa Acadèmica i de Matrícula

Enllaços d'interès...

Calendari dels estudis de Doctorat

Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat pel curs 2018-19

Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat pel curs 2019-20

Calendari de Doctorat pel curs 2018-19

Calendari de Doctorat pel curs 2019-20