Universitat Rovira i Virgili

Premis extraordinaris de doctorat

CONVOCATÒRIES ANTERIORS

La Universitat Rovira i Virgili (URV) atorga cada curs acadèmic els premis extraordinaris de doctorat. Aquesta distinció reconeix les tesis doctorals amb el més alt nivell de qualitat.

El Consell de Govern de la URV, a proposta del Comitè de Direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat, concedeix anualment aquests premis, i els títols acreditatius es lliuren en un acte oficial.

TRÀMITS

Consulta els criteris de valoració, barems acordats i la documentació específica requerida per la comissió acadèmica de cada programa de doctorat: