Universitat Rovira i Virgili

Serveis digitals de la URV

Com a estudiant d'aquesta institució, pot gaudir dels serveis que ofereix la Universitat un cop t'hi hagis matriculat.

Un cop formalitzada la primera matrícula a la Universitat i en un termini de 24 hores, els doctorand o doctoranda podrà accedir als serveis digitals personalitzats (intranet, correu electrònic, campus virtual, revistes electròniques, xarxa sense fils, etc.), d'acord amb la Normativa d'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de la URV.

Per disposar de tots els serveis digitals ha d'accedir a la intranet on s'haurà d'identificar. Cada estudiant té un nom d'usuari únic i una contrasenya.

Accés dels nous estudiants

El nom d'usuari és el NIF/NIE/Passaport

Exemple. 11111111-A

La clau d'accés inicial és la data de naixement en el format següent: DD-MMM-AA

Exemple. 02-MAI-96. El mes MMM ha d'indicar-se en català. Les abreviacions són: GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES.

Canvi de la clau d'accés

Un cop hagi accedit a la intranet, podrà modificar la clau d'accés si vol. Si no hi pot accedir a la intranet o no recorda la clau d'accés per poder restaurar-la, ha de seguir l'enllaç que hi ha a la part inicial de validació de la intranet.

Tots els estudiants tenen una adreça de correu electrònic institucional assignada amb el format següent: nom.cognom1@estudiants.urv.cat (excepte coincidències). A través d'aquest correu rebran tota la informació institucional. Els comunicats entre l'administració de la URV i els estudiants s'han de fer utilitzant el correu electrònic, sempre que sigui possible.

Per accedir-hi ha de seguir la ruta següent: https://virtual.urv.cat 

L'adreça de correu electrònic que l'estudiant té assignada a l'usuari és institucional i no es pot canviar per una de particular; per tant, tota la informació institucional que li arribi utilitzarà aquest mitjà.

També pot configurar el compte de correu electrònic a l'ordinador personal i en dispositius mòbils per rebre aquesta bústia.

L'entorn virtual de formació (Moodle) de la URV és un espai de treball en línia que serveix de suport a la docència i a l'orientació universitària.

Per accedir al Moodle, els usuaris de la URV han d'emprar el nom d'usuari i la contrasenya institucional d'accés als serveis de xarxa de la Universitat.

Per accedir-hi l'estudiant ha d'anar a la URL: http://moodle.urv.cat 

Un cop hagi accedit al Moodle, podrà entrar a l'aula virtual de cadascuna de les assignatures de què s'hagi matriculat i a les tutories electròniques, que són un espai de treball i trobada amb el tutor o tutora de titulació.

Durant el curs, qualsevol canvi de les dades personals o de la matrícula es reflectirà en l'entorn virtual de formació un cop passades 48 hores des de la modificació.

Pot ser que hi hagi espais que apareguin amb un "no disponibles per als estudiants" quan l'estudiant hi intenti accedir, ja que els professors que hi intervenen en regulen la disponibilitat.