Universitat Rovira i Virgili

Formació Transversal

L'activitat essencial del doctorand és la recerca, que culmina amb la defensa d'una tesi doctoral. Els programes de doctorat, però, es complementen amb activitats formatives que es realitzen en paral·lel a l'elaboració de la tesi doctoral. Aquestes activitats comprenen:

El Programa de Formació Transversal (PFT) de Doctorat de la URV respon a les necessitats de formació dels futurs doctors i doctores per a facilitar l'adquisició de competències en els àmbits de:

A més, el programa també té com a finalitat trencar amb el tradicional aïllament del personal investigador en formació en un grup d'investigació i establir un punt de trobada per als doctorands i doctorandes de totes les àrees científiques.

Les activitats formatives del curs vinent s'aniran anunciant conforme es vagin activant per correu electrònic als estudiants de doctorat.