Universitat Rovira i Virgili

Enquestes de satisfacció

L'Escola de Doctorat, en col·laboració amb els coordinadors i coordinadores dels programes de doctorat, preparen biennalment enquestes de satisfacció per als doctorands i doctorandes, per als directors i directores que estan dirigint les tesis i pels doctorands i doctorandes que han defensat la tesi (titulats). Aquestes enquestes es poden fer on-line a través de SurveyGizmo en català, en castellà i en anglès.

El calendari i models d'aquestes enquestes són els següents:

            Consulteu el model d'enquesta per a directors i directores de tesi.

            Consulteu el model d'enquesta per a doctorands i doctorandes.

            Consulteu el model d'enquesta per a directors i directores de tesi.

            Consulteu el model d'enquesta per a doctorands i doctorandes.

            Consulteu el model d'enquesta per a directors i directores de tesi.

            Consulteu el model d'enquesta per a doctorands i doctorandes.

            Consulteu el model d'enquesta processos 

            Consulteu el model d'enquesta professional

Per als titulats entre el curs 2020-2023 s'ha enviat per correu electrònic la següent enquesta de satisfacció i situació de l'ocupabilitat.

            Consulteu el model d'enquesta a titulats


Un cop s'han realitzat les enquestes, l'Escola de Doctorat envia els resultats als coordinadors i coordinadores de cada programa de doctorat per al seu anàlisis i publica els resultats a la web.

Programa de Doctorat

Estudiants

Directors/es

Titulats 

Antropologia i comunicació

curs 2015-16    

curs 2017-18   

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2015-16

curs 2017-18   

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Arqueologia clàssica

curs 2015-16    

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2015-16

curs 2017-18 

curs 2019-20  

curs 2021-22  

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Biomedicina

curs 2015-16

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2020-21

curs 2015-16

curs 2017-18   

curs 2019-20  

curs 2020-21

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Ciència cognitiva i llenguatge

curs 2015-16  

curs 2017-18    

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2015-16

curs 2017-18      

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Ciència i tecnologia química

curs 2015-16  

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22  

curs 2015-16

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Ciutat, territori i planificació sostenible

curs 2017-18

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2017-18

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Dret

curs 2015-16 

curs 2017-18    

curs 2019-20 

curs 2021-22

curs 2015-16

curs 2017-18

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Economia i empresa

curs 2015-16   

curs 2017-18

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20(processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Enginyeria informàtica i matemàtiques de la seguretat

curs 2015-16   

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22  

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Enginyeria termodinàmica de fluids 

curs 2015-16   

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22   

curs 2015-16

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Enologia i biotecnologia

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22   

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Erasmus Mundus Quaternari i prehistòria (extingit)

curs 2015-16 

curs 2017-18   

curs 2015-16   

curs 2017-18 

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Estudis de gènere: cultures, societats i polítiques

curs 2017-18  

curs 2019-20 

curs 2021-22

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Estudis humanístics

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Infermeria i salut

curs 2017-18   

curs 2019-20 

curs 2021-22 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Mecànica de fluids

curs 2015-16     

curs 2017-18

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Nanociència, materials i enginyeria química

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20  

curs 2021-22 

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Neurociències

curs 2015-16

curs 2017-18 

curs 2019-20  

curs 2021-22

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

·curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Nutrició i metabolisme

curs 2015-16  

curs 2017-18    

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Nutrigenòmica i nutrició personalitzada

curs 2015-16 

curs 2019-20  

curs 2021-22

curs 2015-16    

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Quaternari i Prehistòria (Nou)

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2020-23

Salut, psicologia i psiquiatria

curs 2015-16

curs 2017-18 

curs 2019-20  

curs 2021-22

curs 2015-16   

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Tecnologia educativa

curs 2015-16 

curs 2017-18   

curs 2019-20 

curs 2021-22

curs 2015-16 

curs 2017-18

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Tecnologies per a nanosistemes, bioenginyeries i energia

curs 2015-16 

curs 2017-18    

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2015-16

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23

Treball social

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2020-23

Turisme i oci

curs 2015-16 

curs 2017-18 

curs 2019-20   

curs 2021-22

curs 2015-16

curs 2017-18 

curs 2019-20

curs 2021-22

curs 2019-20 (processos)

curs 2019-20 (professional)

curs 2020-23