Universitat Rovira i Virgili

4. Admissió a tràmit del dipòsit

Un cop la comissió acadèmica aprovi el dipòsit de la tesi, l'Escola de Doctorat (ED) us enviarà, per correu electrònic, l'autorització del dipòsit de la tesi emès per la comissió acadèmica, el rebut de pagament pels drets d'examen i el contracte TDX.

Passos que s'han de seguir:

1. Pagar els drets d'examen de tesi doctoral

Mitjançant el rebut que enviarà l'Escola de Doctorat el doctorand o doctoranda pot pagar els drets d'examen de la tesi doctoral.

Cal tenir en compte que, fins que no s'hagi pagat aquesta taxa, l'Escola de Doctorat no podrà tramitar la sol·licitud de dipòsit cap al Comitè de Direcció de l'Escola (CDE), el qual haurà d'autoritzar en última instància, la defensa de la tesi.

2. Presentar a la secretaria de departament la tesi doctoral enquadernada (opcional segons criteri CA)

En el moment que el doctorand o doctoranda rebi la notificació d'autorització de la comissió acadèmica, ha de lliurar al departament la tesi definitiva enquadernada. El departament l'ha d'informar sobre quants exemplars ha de presentar (com a mínim un exemplar per al departament, un altre per a la URV i un altre per als membres del tribunal).

3. Presentar a l’Escola de Doctorat el contracte TDX

Difusió de la tesi

Pel que fa a la difusió de la tesi, la Universitat participa en el projecte TDX (Tesis doctorals en xarxa), d'accés electrònic en línia al text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats públiques catalanes. És pretén difondre arreu del món, i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària catalana.

El contracte TDX que rebrà el doctorand o doctoranda, necessari per a la difusió de la tesi al projecte TDX (web TDX ) i l'haurà de presentar degudament signat al correu tesis(ELIMINAR)@urv.cat de l'Escola de doctorat en format pdf.

D'altra banda, segons estableix el RD 99/2011, la Universitat també ha d'enviar un exemplar de la tesi, així com la informació necessària, al Ministeri d'Universitats.