Universitat Rovira i Virgili

3. Autorització del dipòsit de tesi doctoral per la CA

Un cop tramitada la sol·licitud de dipòsit, el director o directora de la tesi (DT) ha d'emetre un informe que autoritzarà, si s'escau, el dipòsit de la tesi.

Si el director o directora autoritza el dipòsit, la comissió acadèmica (CA) haurà de confirmar la decisió i autoritzar-ne, si s'escau, el dipòsit definitivament.

En cas que el dipòsit sigui autoritzat, la comissió acadèmica haurà d'aprovar la composició del tribunal per a la defensa de la tesi.

Tots aquests tràmits s'han de fer a través del departament que coordina el programa de doctorat.