Universitat Rovira i Virgili

5. Difusió del dipòsit de tesis doctorals

Llista de tesis dipositades que estan disponibles per a ser consultades:

- Si un doctor o doctora de la URV vol consultar alguna de les tesis dipositades, ha d'enviar un missatge a tesis(ELIMINAR)@urv.cat

- Si es volen lliurar observacions sobre el contingut d'alguna de les tesis al director de l'ED, les haurà d'enviar per correu a la mateixa adreça.

Títol tesi

PERCEPCIONS, VIVÈNCIES I PRÀCTIQUES EN SALUT I MALALTIA ALS SERVEIS D'URGÈNCIA HOSPITALARIS. UNA ANÀLISI DEL PODER DEL SISTEMA BIOMÈDIC

Prog.Doctorat Antropologia i Comunicació
Director/a ANGEL MARTINEZ HERNAEZ
Director/a MARIA ANTONIA MARTORELL POVEDA
Data dipòsit 02/09/2020
Títol tesi

STUDY AND CHARACTERIZATION OF AZOLE RESISTANCE IN ASPERGILLUS SECTION NIGRI

Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a JAVIER CAPILLA LUQUE
Director/a JOSEP GUARRO ARTIGAS
Director/a LOIDA LÓPEZ FERNÁNDEZ
Data dipòsit 26/08/2020
Títol tesi

IDENTIFICATION AND PHYLOGENY OF CLINICAL AND ENVIRONMENTAL ISOLATES OF ALTERNARIA, CLADOSPORIUM AND OTHER GENERA OF DEMATIACEOUS HYPHOMYCETES

Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a JOSEPA GENÉ DÍAZ
Director/a JOSEP GUARRO ARTIGAS
Director/a DANIA GARCÍA SÁNCHEZ
Data dipòsit 29/08/2020

Títol tesi

NEW PATHWAYS FOR EARLY IDENTIFICATION OF ATRIAL FIBRILLATION IN THE COMMUNITY

Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a JOSEP MARIA ALEGRET COLOMÉ
Director/a JOSEP LLUÍS CLUA ESPUNY
Director/a DELICIA INÉS GENTILLE LORENTE
Data dipòsit 30/07/2020

Títol tesi

GENETIC AND METABOLIC ALTERATIONS IN MATERNAL AND PATERNAL ONE CARBON METABOLISM AND DEVELOPMENT OF PREGNANCY COMPLICATIONS OF PLACENTAL ORIGIN

Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a MICHELLE MURPHY
Data dipòsit 31/07/2020

Títol tesi

APLICACIÓ DE TÈCNIQUES ÒMIQUES PER A LA MILLORA DEL DIAGNÒSTIC EN LA SÍNDROME DE CÀNCER DE MAMA I OVARI HEREDITARI

Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a JOSÉ GUMÀ PADRÓ
Director/a LOURDES MARTORELL BONET
Data dipòsit 21/08/2020
Títol tesi

CEL·LULARITAT IMMUNE ALS GANGLIS LIMFÀTICS AXIL·LARS NEGATIUS EN PACIENTS AMB CÀNCER DE MAMA

Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a CARLOS LOPEZ PABLO
Director/a MARYLÈNE MARIE LEJEUNE
Data dipòsit 07/07/2020
Títol tesi

ADVANCING PD-CATALYZED STEREOSELECTIVE ALLYLIC SUBSTITUTION REACTIONS

Prog.Doctorat Ciència i Tecnologia Química
Director/a ARJAN WILLEM KLEIJ
Data dipòsit 01/09/2020
Títol tesi

DEVELOPMENT OF MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR DIABETIC RETINOPATHY RISK ESTIMATION

Prog.Doctorat Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
Director/a AÏDA VALLS MATEU
Director/a PEDRO ROMERO AROCA
Director/a ANTONIO MORENO RIBAS
Data dipòsit 14/07/2020
Títol tesi

ANALYSIS OF MICROBIAL POPULATIONS IN WINES THROUGH NGS METHODOLOGIES

Prog.Doctorat Enologia i Biotecnologia
Director/a ALBERTO MAS BARON
Director/a MARIA DEL CARMEN PORTILLO GUISADO
Data dipòsit 26/08/2020
Títol tesi

ROPES AND BASKETS: RAW MATERIALS, MANUFACTURING PROCESSES AND USESROPES AND
BASKETS: RAW MATERIALS, MANUFACTURING PROCESSES AND USES. A COMPARATIVE STUDY OF CRAFT TRADITIONS IN THE BATANES ISLANDS, PHILIPPINES AND LANYU ISLAND, TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA

Prog.Doctorat Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria
Director/a ETHEL ANN ALLUE MARTI
Director/a VICTOR PAZ
Data dipòsit 07/07/2020
Títol tesi

MOSSÈN EUSEBI RIBAS, CONTRIBUCIÓ A LA HISTÒRIA DEL FOLKLORE DE VALLS EN EL SEGLE XX

Prog.Doctorat Estudis Humanístics
Director/a MARIA DEL CARME ORIOL CARAZO
Data dipòsit 24/08/2020
Títol tesi

APPLICATION OF ADVANCED OXIDATION PROCESSES IN THE RECLAMATION OF WASTEWATERS FROM THE OIL & GAS SECTOR

Prog.Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Director/a SANDRA CONTRERAS IGLESIAS
Director/a MAYRA GARCÍA ALVAREZ
Data dipòsit 06/07/2020
Títol tesi

EL APEGO EN EL ADULTO Y SU RELACIÓN CON DISTINTAS VARIABLES PSICOLÓGICAS

Prog.Doctorat Salut, Psicologia i Psiquiatria
Director/a MISERICÒRDIA CAMPS LLAURADÓ
Director/a FÀBIA MORALES VIVES
Data dipòsit 01/09/2020
Títol tesi

SYNTHESIS AND GAS SENSING PROPERTIES OF INORGANIC SEMICONDUCTING, P-N
HETEROJUNCTION NANOMATERIALS

Prog.Doctorat Tecnologies per Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
Director/a EDUARD LLOBET VALERO
Data dipòsit 30/06/2020

*Les tesis estaran dipositades durant un mínim de deu dies, fins a l'aprovació del Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

**Tesi amb compromís de confidencialitat