Universitat Rovira i Virgili

Treball Social - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dra. Blanca Deusdad Ayala  
blanca.deusdad(ELIMINAR)@urv.cat
Dra. Blanca Deusdad Ayala (presidenta)   Dra. Ramona Torrens Bonet (secretària)
Dra. Eva Zafra Aparicio   Dra. Maria Victòria Forns Fernández
Dra. Cristina García Moreno   Dra. Claudia Maria Anleu Hernández
     

 Comissió acadèmica interuniversitària del programa

Dr. Jerónimo Molina Cano - UM   Dra. Maria Jesús Úriz - UPN
Dr. Javier Eloy Martínez Guirao - UM   Dra. Blanca Deusdad Ayala - URV
Places de nou ingrés  10

El programa de doctorat en Treball Social pretén impulsar la formació de docents, investigadors i professionals per aprofundir en les línies de recerca en desenvolupament i els debats en curs específics del camp del treball social. Al mateix temps, vol consolidar un coneixement crític d'una realitat que cal interpretar en la problemàtica actual a través d'aquesta disciplina acadèmica i professional internacionalment reconeguda.

En el món anglosaxó, els programes de doctorat en aquest camp estan desenvolupats en pràcticament totes les universitats amb estudis de Treball Social. La situació a Europa, i més concretament a Espanya, té més mancances. Només un dels 37 programes que directament o indirectament ofereixen les universitats espanyoles es vincula al treball social. A aquesta situació cal afegir-hi l'escassetat d'aquest tipus de programes a l'Amèrica Llatina.

Per aquestes raons, el programa de doctorat interuniversitari en Treball Social, que s'organitza unint els recursos de les universitats de Múrcia, Pública de Navarra, i Rovira i Virgili (i amb professors doctors d'altres universitats), ofereix un perfil específic de doctorat amb l'objectiu de formar recursos humans que potenciïn la producció de coneixements i desenvolupin la recerca i la docència en els temes d'interès per al treball social.

El programa pretén desenvolupar capacitats i destreses per:

El programa de doctorat, que pot dur-se a terme en tres anys, inclou diverses opcions formatives desenvolupades a les tres universitats esmentades. Les diferents línies de recerca relacionades amb el treball social que poden seleccionar els estudiants es vinculen als temes següents:

  1. Treball social i serveis socials
  2. Vulnerabilitat, migracions i desenvolupament social
  3. Mediació i mètodes alternatius de resolució de conflictes
  4. Qüestions epistemològiques i ètiques en la intervenció en treball social
  5. Polítiques socials davant de la pobresa i l'exclusió

Els estudiants de doctorat poden completar la seva formació en altres universitats (tant espanyoles com americanes) amb què es disposi de conveni de mobilitat.

El programa de doctorat en Treball Social està organitzat conjuntament per les tres universitats següents, coordinades per la Universidad de Murcia:

Universitats participants

                 

Les persones que obtinguin la titulació de doctor o doctora en el programa estaran formades i preparades per treballar en: