Universitat Rovira i Virgili

Treball Social - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

Complements de formació

En els casos que l'aspirant provingui d'un màster no vinculat al treball social, els serveis socials, la política social o la intervenció social i socioeducativa, la comissió acadèmica del doctorat interuniversitari podrà establir els complements formatius en aquestes matèries d'entre l'oferta formativa disponible de la URV i de la resta d'universitats participants, o bé mitjançant la realització de seminaris adaptats a les necessitats de formació dels candidats

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.