Universitat Rovira i Virgili

Treball Social - Activitats formatives

Preinscriu-te

Contacta'ns

Activitats formatives transversals

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

Activitats formatives específiques

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i caràcter (optatives o obligatòries).

Per al programa de doctorat de Treball Social, les activitats específiques són les següents:

1. Una jornada anual centrada en un tema específic relatiu a la recerca en general amb la corresponent especificitat en l'àmbit del treball social.

2. Diversos cursos i conferències aprofitant la presència en el departament d'investigadors i professors convidats especialitzats en temàtiques vinculades al doctorat.

3. Un seminari de seguiment anual en què els  doctorands exposen l'estat de desenvolupament de la seva tesi davant dels companys de programa i dels professors.

Activitats de mobilitat i intercanvi científic

El programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV, o realitzant estades a altres universitats participants en el programa, o a distància, si així es convé amb el director o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i es compleixen els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat