Universitat Rovira i Virgili

Arqueologia clàssica - Preus, ajuts i beques

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu-los al web Taxes de matrícula.

Hi ha ajuts per a contractes predoctorals ICAC (anuals o bianuals). Els projectes actius del MINECO i de la Generalitat permeten als grups de recerca accedir a les diferents convocatòries públiques.

Hi ha una gran varietat d'ajuts per a la formació dels doctorands, en forma de contractes per a la investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.

Consulteu-los al web Ajudes i premis per a estudis de doctorat.