Universitat Rovira i Virgili

Arqueologia Clàssica - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

Sense requisits específics

A més dels requisits generals d'accés al doctorat, la selecció de les persones preinscrites es fa bàsicament tenint en compte els criteris següents:

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.