Universitat Rovira i Virgili

Arqueologia Clàssica - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

El programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV o a distància si així es convé amb el director o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral,  per la qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger. Algunes de les opcions són:

  1. Institut Català d'Arqueologia Clàssica
  2. Cotuteles i codireccions de tesis doctorals conjuntes amb les universitats de Roma La Sapienza, Universitat de Pàdua, Universitat del Minho. Universitat de Niça  Sophia Antipolis, Universitat Bordeus 3 i Universitat de Sheffield.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i compleix els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció Internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat