Universitat Rovira i Virgili

Arqueologia clàssica - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dra. Eva Subías Pascual   eva.subias(ELIMINAR)@urv.cat
Dra. Eva Subías Pascual (presidenta)   Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona (secretari)
Dr. Ricardo Mar Medina   Dr. Josep Maria Palet Martínez
Dr. Cesar Carreras   Dr. Joaquim Pera
Dra. Carme Belarte   Dr. Agustí Costa
Dr. Roger Miralles Jori   Dra. Diana Gorostidi Pi
Places de nou ingrés 

20   

La missió dels estudis de doctorat d'Arqueologia Clàssica és formar doctors en investigació avançada de qualitat. Els objectius generals són incorporar els doctorands a un dels grups de recerca, ampliar capacitats per adquirir una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies d'investigació definides, potenciar la iniciativa per desenvolupar projectes d'investigació, fomentar l'adquisició d'habilitats generals relacionades amb la capacitat del treball personal i en grup, gestió de bases de dades bibliogràfiques, etc., accés a les xarxes del coneixement i la comunicació científiques en congressos, llibres i revistes, de manera que la realització de la tesi doctoral segueixi els estàndards actualment exigits.

El programa de doctorat d'Arqueologia Clàssica està organitzat conjuntament per les dues universitats següents, coordinades per la Universitat Rovira i Virgili:

Universitats participants:

        

Altres institucions participants:

 

Les persones que tinguin la titulació de doctor  o doctora en el programa estaran formades i preparades per treballar en les feines següents: