Universitat Rovira i Virgili

Quaternari i Prehistòria - Avaluació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Quan el doctorand o doctoranda formalitza la matrícula al programa de doctorat, es genera el document d'activitats (DAD), on ha de registrar totes les activitats d'interès per a la seva formació. Així mateix, abans de finalitzar el primer any, el doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca (PlaInv) que inclogui almenys la metodologia, els objectius, els mitjans i la planificació temporal per elaborar la tesi doctoral.

El doctorand o doctoranda serà avaluat anualment per les activitats formatives que cursi i pel pla d'investigació que presenti. L'avaluació anual favorable és condició necessària per continuar en el programa de doctorat.

Un cop finalitzat el treball de la tesi doctoral, s'ha de defensar davant d'un tribunal. L'avaluació derivarà en l'obtenció del títol de doctor o doctora.

Per més informació sobre el contingut de l'avaluació visiteu la web.

Trobareu el calendari d'avaluació del curs a la web.