Universitat Rovira i Virgili

Quaternari i Prehistòria - Què investiguem?

Preinscriu-te

Contacta'ns

El programa de Doctorat en Quaternari i Prehistòria està estructurat entorn a tres grups de recerca reconeguts per l'Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. Els següents grups de recerca articulen de forma temàtica les línies de recerca del programa de doctorat a on s'han d'incorporar els futurs doctorands i doctorandes.

Els objectius se centren en establir el context de la migració humana de l'Plistocè en l'àrea de la Mediterrània des d'un enfocament triple:

  1. els canvis climàtics globals com un factor forçós en el temps i manera de dispersió dels homínids 
  2. coevolució i interaccions dels homínids i carnívors i la seva implicació per a la dispersió / subsistència
  3. l'estudi dels comportaments tecno-conductuals (Acheulean vs. Oldowan) i les seves implicacions pel reemplaçament de la població i/o la transmissió cultural a través de la Mediterrània

L'activitat del grup se centra en l'estudi de l'ecologia, dinàmica de poblacions i canvi cultural que caracteritza les societats humanes al llarg de la prehistòria, des de la primera evidència de comportament neandertal fins a l'emergència de les primeres societats agrícoles i les pràctiques ramaderes (neolític). Aquesta investigació es porta a terme des d'una òptica multidisciplinària, ja que integra dades de diferents disciplines.

Aquest grup estudia l'evolució humana en els seus desenvolupaments biològic, social i tecnològic al llarg del plistocè inferior i mitjà. El seu enfocament es basa en una forta inversió en treball de camp, amb anàlisi sistemàtica de les restes trobades que els converteixi en dades empíriques significatius, i en experimentació original com a part de processos de contrastació científica.