Universitat Rovira i Virgili

Quaternari i Prehistòria - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

A més de complir els requisits generals d'accés al doctorat, els candidats han de reunir els següents requisits específics i mèrits per ser admesos al programa de doctorat:

Requisits específics

Mèrits


Consulteu com matricular-vos-hi aquí.