Universitat Rovira i Virgili

Treball Social - Línies de recerca i Directors

Preinscriu-te

Contacta'ns

Descripció de la línia:

Estudi dels debats actuals sobre els fonaments, l'evolució i la metodologia d'aplicació del treball social i els serveis socials.

Temas:

 1. Intervenció social, familiar, de grup o comunitària
  - Innovació en metodologies d'intervenció social
  - Sistematització de les pràctiques socials
  - Xarxes i dinàmiques familiars i intervenció social
  - Xarxes formals i informals de recolzament familiar
  - Intervenció social en individus, grups o comunitat
  - Treball en xarxa
 2. Tercer sector
  - Tercer sector social
  - Xarxes formals i informals
 3. Cures
  - Polítiques i estratègies en la cura de persones dependents de llarga durada
  - Cures dels professionals
  - Supervisió i assessorament d'equips de serveis socials i sanitaris
  - Envelliment i cura
 4. Salut
  - Intervenció social en salut
  - Educació per a la salut/Educació Alimentària
  - Treball Social i Trastorns del comportament alimentari
  - Alimentació i vulnerabilitat social. Seguretat alimentària
  - Salut mental
 5. Gènere
  - Processos de socialització, gènere i salut
  - Gènere i treball social
  - Violència de gènere: models i mètodes d'intervenció
  - Història del Treball Social des d'una perspectiva de gènere
 6. Envelliment
  -  Tecnologies digitals: digitalització dels serveis socials i els sistemes de cura
  -  Habitatge per a persones grans: co-housing
  -  Edadisme, soledat, abús i negligències en persones grans

Directors/es:

Dra. Alemán Bracho, Carmen (UNED)
Dra. Berasaluce, Ainhoa (UPV)
Dra. Bódalo Lozano, Ester (UM)
Dra. Deusdad Ayala, Blanca (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Gómez Gómez, Francisco (UCM)
Dr. Pastor Seller, Enrique (UM)
Dr. Pelegri Viaña, Xavier (UdL)
Dra. Puig Cruells, Carmina (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Sánchez Vera, Pedro (UM)
Dra. Torrens Bonet, Ramona (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Vázquez Aguado, Octavio (URV)
Dra. Eva Zafra Aparici (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Maria Dolors Comas d’Argemir Cendra(ELIMINAR) - CV
Dr. Ioan Dumescu(ELIMINAR) - CV

Directors/es en col·laboració al programa:

Dra. Roman Maestre, Begoña (UB) - CV
Dra. Parra Ramajo, Belén (UB) - CV
Dra. Anleu Hernández, Claudia Maria (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Violeta Quiroga Raimundez (UB)(ELIMINAR) – CV

Descripció de la línia:

Investigació sobre les perspectives teòriques i pràctiques de les relacions entre el treball social i els moviments migratoris: conceptualització, desenvolupament i aplicació.

Temes:

 1. Migracions
  - Migració i treball social (mobilitats, interculturalisme, recursos i capacitats, serveis)
  - Pobresa, exclusió social i marginació
  - Educació intercultural
  - Supervisió i assessorament d'equips professionals

Directors/es:

Dra. Agrela Romero, Belén (UJA)
Dr. Alberich Nistal, Tomás (UJA)
Dra. Antón Hurtado, Josefa Maria (UM)
Dra. Díaz Aznarte, María Teresa (UGR)
Dra. Espadas Alcázar, María Ángeles (UJA)
Dra. García Moreno, Cristina (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Girela Rejón, Blanca (UGR)
Dra. Lorente Molina, María Belén (UMA)
Dr. Raya Lozano, Enrique E. (UGR)

Descripció de la línia: Investigació sobre les perspectives teòriques i pràctiques de les relacions entre el treball social i la mediació. El treball social i les funcions de mediació en el seu procés d'intervenció. Aportacions del treball social a la mediació.

Directors/es:

Dra. Armadans, Inmaculada (UB)
Dr. Bolaños, Ignacio (UCM)
Dra. García-Longoria, Mª Paz (UM)
Dr. Gómez Ciriano, Emilio José (UCLM)
Dra. López San Luis, Rocío (UAL)
Dr. Molina Cano, Jerónimo (UM)
Dra. Munuera Gómez, Mª Pilar (UCM)
Dr. Olalde Altarejos, Alberto (UPV)
Dr. Rondón García, Luis Miguel (UMA)
Dra. Sánchez Urios, Antonia (UM)
Dr. Vázquez de Castro, Eduardo (UC)

Descripció de la línia:

Eines epistemològiques i ètiques per abordar els dilemes i la presa de decisions ètiques en la pràctica professional del treball social

Directors/es:

Dr. Salcedo Megales, Damián (UCM)
Dra. Úriz Pemán, María Jesús (UPN)
Dra. Ursúa, Nicanor (UPN)
Dra. Viscarret Garro, Juan Jesús (UPN)

Descripció de la línia:

Investigacions al voltant de la pobresa, les estratègies de la política social a Catalunya i a l'Estat espanyol, el sistema de garantia de rendes com les prestacions no contributives i la prestació de serveis socials bàsics a persones amb pocs recursos.

Temes:

 1. Polítiques socials
  - Polítiques socials i serveis socials
  - Polítiques d'igualtat en l'àmbit laboral
  - Co-creació de serveis públics i polítiques públiques
  - Lleis de cures de llarga durada

Directors/es:

Dra. Anaut Bravo, Sagrario (UPN)
Dr. Laparra, Miguel (UPN)
Dra. Pérez Eransus, Begoña (UPN)