Universitat Rovira i Virgili

Estudi de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques - Directors/es de tesi

Preinscriu-te

Contacta'ns

Perfil acadèmic i investigador dels professors del programa de doctorat:

Biglia , Barbara

Docència - Recerca

Comas D'Argemir Cendra, Maria Dolors

Docència - Recerca

Cuadrada Majó, Maria Del Coral

Recerca

Kerfa , Sonia

Palau Vergés, Montserrat

Docència - Recerca

Pastor Gosálbez, María Inmaculada

Docència - Recerca

Tortajada Gimenez, Yolanda

Docència - Recerca

Perfil acadèmic i investigador dels directors i directores col·laboradors del programa de doctorat:

Bodoque Puerta, Yolanda

Cagliero , Sara

Esteban Galarza, María Luz

CV

Soronellas Masdeu, Maria Montserrat

Willem , Cilia Margareta Michael

CV