Universitat Rovira i Virgili

Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

El perfil d'ingrés més habitual és la procedència d'un màster dels títols pertanyents a les branques d'arts, humanitats i ciències socials. No obstant això, hi poden accedir estudiants que procedeixin d'altres especialitats sempre que compleixin els requisits acadèmics per ser inscrits.

A més dels requisits d'accés generals, s'estableixen els requisits i criteris addicionals següents:

La selecció i admissió de l'alumnat es farà d'acord amb la taula de valoració següent:

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.