Universitat Rovira i Virgili

Estudis de Gènere : Cultures, Societats i Polítiques

Preinscriu-te

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

Obligatòries:

Optatives:

El programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV o a distància, si es convé amb el director o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger.

Si els cursos o seminaris tenen lloc en un centre o universitat diferent de la Universitat de Barcelona, ​​Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, els doctorands podran sol·licitar els ajuts de desplaçaments  universitaris o autonòmics de què es disposi en aquest moment. D'altra banda, hi ha la possibilitat d'emmarcar la mobilitat en dels acords d'intercanvi docent i investigador vigents en cada moment (Erasmus, accions Cost i Marie Curie, etc.).

Cal destacar que si  el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat per un període mínim de tres mesos i compleix els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat