Universitat Rovira i Virgili

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

Activitats formatives especializades i transversals

Activitats de mobilitat i intercanvi científic

Estades de recerca en altres institucions nacionals, estatals o internacionals.
Té dos objectius: d'una banda, aprofundir en el desenvolupament d'un o diversos aspectes del tema de la tesi doctoral en col·laboració amb el grup de recerca receptor; d'una altra, enriquir la formació global de l'estudiant en termes de diversitat ètnica i cultural, mitjançant la interacció amb investigadors i doctorands d'altres procedències. Tant el director  o directora de tesi i com el professor o investigador del centre d'acollida supervisaran l'activitat.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat