Universitat Rovira i Virgili

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.​


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

Aquells estudiants que aportin els mèrits necessaris per ser admesos, però que per motius laborals (contracte laboral) o personals (cura de nens menuts, cura de persones adultes a càrrec seu, algun grau d'invalidesa, etc.) vulguin optar per la realització del doctorat a temps parcial, podran utilitzar-la.

En tot moment durant els estudis de doctorat, aquests alumnes disposaran de l'opció de passar a la modalitat de temps complet quan ho sol·licitin, a causa d'un canvi en la seva situació personal o laboral.

Es podran admetre un màxim de tres estudiants a temps parcial anualment.

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.