Universitat Rovira i Virgili

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dra. María Begoña Muguerza Marquínez - URV begona.muguerza(ELIMINAR)@urv.cat
Dra. Juana Sánchez Roig - UIB joana.sanchez(ELIMINAR)@uib.es
Dra. María Begoña Muguerza Marquínez (presidenta)   Dra. Anna Arola Arnal
Dr. Lluís Arola Ferrer   Dr. Manuel Suárez Recio
Dra. Cristina Torres Fuentes   Dra. Francisca Isabel Bravo Vázquez
Places de nou ingrès – URV 
Places de nou ingrès – UIB 
Places de nou ingrès – UPV/EHU 

Els estudis de postgrau en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada ofereixen una formació especialitzada centrada a formar professionals capacitats per a la recerca en els aspectes més capdavanters i innovadors del camp de la nutrició. En concret, en temes relacionats amb la nutrició molecular, amb especial èmfasi en les noves tecnologies com la transcriptòmica, l'epigenòmica, la proteòmica, la metabolòmica i el concepte de la biologia de sistemes, atès que la formació en aquestes àrees és fonamental per als nous professionals de l'àmbit de la nutrició, que a més necessiten conèixer conceptes relacionats amb la seguretat alimentària, la qualitat dels aliments, el valor nutricional, l'alimentació funcional i l'impacte sobre la salut.

El programa de doctorat de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada està organitzat conjuntament per les universitats següents, coordinades per la Universitat dels Illes Balears:

Universitats participants

Relació entre les 3 universitats

El programa de doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (TNUT) és interuniversitari entre la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i la URV, i està coordinat per la UIB. Es tracta de tres universitats amb una llarga trajectòria de col·laboració, ja que han participat en diversos projectes i reptes d'investigació comuns, han publicat articles d'investigació col·laborativa. Si bé totes tres universitats centren la investigació en l'àmbit de la Nutrigenòmica i la nutrició molecular, tot just la col·laboració entre totes permet oferir una gamma d'especialitzacions i tècniques que possibiliten als estudiants poder accedir a una formació més àmplia i integral, de manera que abasten tècniques bàsiques de nutrició molecular, fisologia, tècniques òmiques (incloent-hi transcriptòmica, proteòmica i metabolòmica), investigació "in silico",etc. Un punt atractiu del programa de doctorat és la possibilitat dels estudiants de realitzar mobilitat entre les universitats col·laboradores, amb l’ objectiu d'aprendre tècniques experimentals d'inertes, i de realitzar treballs d'investigació conjunts, amb la possibilitat de codirecció de tesis doctorals en col·laboració. Tot això permet créixer en exel·lencia formadora i investigadora.

Conveni de col·laboració

Compromís de garantia de la qualitat

El programa de doctorat pretén formar professionals capaços de dur a terme activitats de recerca en els àmbits següents:

Bàsiques

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació o creació.

CB13 - Capacitat per contribuir ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisis crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat que es basa en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

CA01 - Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes clau que s’han de respondre per resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Infraestructures

Aules i espais de treball

Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea:

-La Facultat de Farmàcia disposa de 22 aules, a mes de dos Aules Polivalents amb una capacitat de 40 places adequades per a treballs en grup.
-Un Saló de Graus i una Aula de Videoconferències.
-Els alumnes de la UPV/EHU dispondran, a mes, de les instal·lacions del Grup Nutrició i Obesitat tant en la Facultat de Farmàcia com en el Centre de Estudis Avansats Lucio Lascary.

Universitat de les Illes Balears:

-Els recursos materials i mitjans disponibles que la Universitat de les Illes Balears posa a disposició del programes de doctorat es consideren adequats per garantitzar el desenvolupament de la investigació a realitzar pels doctorands.

Universitat Rovira i Virgili:

-El grup d'investigadors te un despatx comú per a tots els doctorands amb una capacitat de 15 persones i amb connexió a la ret i accés a la base de dades de la URV.
-Aules Seminaris dels Departaments: Tres Aules amb capacitat per 40 persones.
-Servei de Recursos Científics Tècnics: El Servei de Recursos Científics i Tècnics de la Universitat

Laboratoris, tallers i espais experimentals

Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea:

-El Departament implicat en la docència disposa de laboratoris propis en actiu, amb espais diferenciats per la docència i investigació.
-A mes a mes, la Facultat disposa de 3 laboratoris polivalents, 2 laboratoris de microscpía totalment equipats, una planta alimentaria, un laboratori de anàlisis sensorial amb una sala de cates i una estació de gasos.

Universitat Rovira i Virgili:

-El grup de nutrigenómica disposa de dos laboratoris per a unes 30 persones.
-A mes a mes existeix una sala d'equips comunitaris propia del grup d'investigació del departament de Bioquímica i Biotecnologia

Biblioteca

Universitat de les Illes Balears:

-Servei de Biblioteca i Documentació: servei de suport a la docència i la investigació per medi del qual s'organitzen i es posen a disposició de tots els usuaris, tots els fonts bibliogràfics i documentals de la UIB

Universitat Rovira i Virgili:

-Biblioteca del Campus Sescelades

Veure: "Servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes"