Universitat Rovira i Virgili

Tecnologia educativa - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

​Complements de formació

En funció de la formació prèvia, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot assignar un màxim de 15 crèdits de complements de formació per assegurar que aquells estudiants que no s'ajustin al perfil d'ingrés recomanat disposen de les competències prèvies requerides al programa de doctorat. En tot cas, els complements formatius estaran associats a la realització d'algunes de les assignatures proposades en el Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement (màster interuniversitari impartit per les mateixes universitats que el doctorat).

- Eines Telemàtiques per a la Docència (6 ECTS)
- Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació (6 ECTS)
- Disseny i Viabilitat de Projectes Tecnològics per a la Formació (3 ECTS)

- Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació (6 ECTS)
- Desenvolupament Professional del Docent en Relació amb les TIC (3 ECTS)
- Comunicació, Interacció i Col·laboració (3 ECTS)
- Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC (3 ECTS)

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.