Universitat Rovira i Virgili

Tecnologia educativa - Línies de recerca

Preinscriu-te

Contacta'ns

Línies d'Investigació Directors/es
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Gestió de continguts i de coneixement
- Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació

Dr. Jordi Duch (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Joan Cabré (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Patricia Maria Henríquez Coronel (ELIMINAR)

- Gestió de la qualitat i sistemes d'Aprenentatge virtual

Dr. Jordi Duch (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Joan Cabré (URV)(ELIMINAR) - CV

Línies d'Investigació Directors/es
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Disseny didàctic en entorns tecnològics
- Formació de formadors amb entorns tecnològics
- Gestió de continguts i de coneixement
- Gestió de la qualitat i sistemes d'aprenentatge virtual
- Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació

Dra. Cinta Espuny (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Janaina Minelli (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. José Maria Cela (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Josep Holgado (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Juan González (URV)  - CV
Dr. Luís Marqués (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Mar Camacho (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Mercè Gisbert (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. José M. Jiménez (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Ramon Palau (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Vanessa Esteve González(ELIMINAR) - CV
Dr. José Luís Lázaro Cantabrana(ELIMINAR) - CV
Dr. José Maria Cela Ranilla (ELIMINAR)
Dra. Maria del Carme Grimalt Alvaro (ELIMINAR) - CV
Dra. Gisela Cebrián Bernat(ELIMINAR) - CV
Dr. Antoni Castro Salomó(ELIMINAR) - CV
Dra. Anna Borrull Riera(ELIMINAR) - CV

- El context en el que s'introdueixen les TIC

Dra. Cinta Espuny (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Janaina Minelli (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. José Maria Cela (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Josep Holgado (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Juan González (URV)  - CV
Dr. Luís Marqués (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Mar Camacho (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Mercè Gisbert (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. José M. Jiménez (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Ramon Palau (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Francesc Marc Esteve (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Vanessa Esteve González(ELIMINAR) - CV
Dr. Juan Eusebio Silva Quiroz (ELIMINAR)
Dr. José Luís Lázaro Cantabrana(ELIMINAR) - CV
Dra. Maria del Carme Grimalt Alvaro (ELIMINAR) - CV
Dra. Gisela Cebrián Bernat(ELIMINAR) - CV
Dra. Anna Borrull Riera(ELIMINAR) - CV

- Efectes dels avenços tecnològics en el procés E - A Dra. Cinta Espuny (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Janaina Minelli (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. José Maria Cela (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Josep Holgado (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Juan González (URV)  - CV
Dr. Luís Marqués (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Mar Camacho (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Mercè Gisbert (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. José M. Jiménez (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Ramon Palau (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Francesc Marc Esteve (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. José Luis Lázaro (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Vanessa Esteve González(ELIMINAR) - CV
Dr. Juan Eusebio Silva Quiroz (ELIMINAR)
Dra. Cristina Valls Bautista(ELIMINAR) - CV
Dra. Mireia Usart Rodríguez(ELIMINAR) - CV
- Ensenyament de llengües amb l'us de la tecnologia 

Dra. Mar Camacho (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Mar Gutiérrez-Colón Plana -CV
Dra. Anca Daniela Frumuselu(ELIMINAR) - CV
Dr. José Luís Lázaro Cantabrana(ELIMINAR) - CV

- Disseny didàctic en entorns tecnològics 

Dra. Mireia Usart Rodríguez(ELIMINAR) - CV
Dra. Mar Gutiérrez-Colón Plana -CV

Línies d'Investigació Directors/es
- Gestió de continguts i de coneixement
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Gestió de qualitat i sistemes d'aprenentatge virtual
- Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació
Dr. Robert Rallo (URV)(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Alfabetització informacional en educació
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Competències professionals
- Disseny didàctic en entorns tecnològics
- Efectes dels avenços tecnològics en el procés E - A
- El context en el que s'introdueixen les TIC
- Formació de formadors amb entorns tecnològics
- Gestió de continguts i de coneixement
- Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació
Dr. Jordi Coidiras (URV)(ELIMINAR) 
Dr. Xavier Carrera (URV)(ELIMINAR)
Línies d'Investigació Directors/es
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Efectes dels avenços tecnològics en el procés E - A
- El context en el que s'introdueixen les TIC
- Formació de formadors amb entorns tecnològics
- Gestió de continguts i de coneixement
Dra. Rosabel Roig (UA)(ELIMINAR)
Línies d'Investigació Directors/es
- El context en el que s'introdueixen les TIC
- Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació
- Formació de formadors amb entorns tecnològics
Dra. Mónica Vallejo (UM)(ELIMINAR) 
Línies d'Investigació Directors/es
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Disseny didàctic en entorns tecnològics
- El context en el que s'introdueixen les TIC
- Formació de formadors amb entorns tecnològics
- Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació
Dra. Isabel Gutiérrez (UM)(ELIMINAR)
Dra. Isabel M. Solano (UM)(ELIMINAR)
Dra. Linda Castañeda (UM)(ELIMINAR)
Dra. Mª Paz Prendes (UM)(ELIMINAR)
Dr. Manuel Ato (UM) (ELIMINAR)
Línies d'Investigació Directors/es
Formació de formadors en entorns tecnològics Dra. Virginia Larraz (UdA)(ELIMINAR)
Línies d'Investigació Directors/es
- Alfabetització informacional en educació
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Competències professionals
- Disseny didàctic en entorns tecnològics
- Efectes dels avenços tecnològics en el procés E - A
- El context en el que s'introdueixen les TIC
- Formació de formadors amb entorns tecnològics
- Gestió de continguts i de coneixement
- Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació
Dra. Bárbara de Benito (UIB)(ELIMINAR) 
Dra. Fina Pérez (UIB)(ELIMINAR)
Dr. Jaume Sureda (UIB) (ELIMINAR)
Dr. Jesús Salinas (UIB)(ELIMINAR)
Dr. Santos Urbina (UIB)(ELIMINAR)
Dra. Xisca Negre (UIB)(ELIMINAR)
Línies d'Investigació Directors/es
- El context en el que s'introdueixen les TIC Dra. Emilia Isabel Mercadal Coll(ELIMINAR)
Línies d'Investigació Directors/es
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Gestió de la qualitat i sistemes d'aprenentatge virtual 
Dr. José Miguel Jiménez (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Mª del Carmen Negrillo (URV)(ELIMINAR) - CV
Disseny didàctic en entorns tecnològics Dr. Angel Pío González (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. M. Teresa Novo (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Sandra Gilabert (URV)(ELIMINAR) - CV
Efectes dels avanços tecnològics en el procés E - A Dr. Aitor Gómez (URV) (ELIMINAR) - CV
Dra. Carme Yeste (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. José Oriol Ríos (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Sandra Gilabert (URV)(ELIMINAR) - CV
El context en el qual s'introdueixen les TIC
 
Dr. Aitor Gómez (URV) (ELIMINAR) - CV
Dr. Angel Pío González (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Carme Yeste URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Carmen Ponce (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. José Oriol Ríos (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Sandra Gilabert (URV)(ELIMINAR) - CV
Formació de formadors en entorns tecnològics Dr. Angel Pío González (URV) (ELIMINAR) - CV
Dra. Carmen Ponce (URV)(ELIMINAR) - CV
Gestió de continguts i de coneixement Dr. Aitor Gómez (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Angel Pío González (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. José Oriol Ríos (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. M. Teresa Novo (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Mª del Carmen Negrillo (URV)(ELIMINAR) - CV
Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació Dr. Carmen Ponce (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. M. Teresa Novo (URV)(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- El context en el que s'introdueixen les TIC
- Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació
Dr. Jesualdo Tomás Fernández (UM) (ELIMINAR)
Línies d'Investigació Directors/es
Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació Dra. Teresa Sancho (UOC)(ELIMINAR) 
Línies d'Investigació Directors/es
Efectes dels avenços tecnològics en el procés E-A Dra. Silvia Molina Roldán (URV)(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es
Formació de formadors amb entorns tecnològics Dr. Francesc Pedró Garcia(ELIMINAR)
Línies d'Investigació Directors/es
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Disseny didàctic en entorns tecnològics
- Formació de formadors amb entorns tecnològics
- Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació
- Gestió de la qualitat i sistemes d'aprenentatge virtual 
- Efectes dels avenços tecnològics en el procés E-A
 
Dr. Afsaneh Sharif(ELIMINAR)
Línies d'Investigació Directors/es
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Disseny didàctic en entorns tecnològics
- El context en el que s'introdueixen les TIC
- Efectes dels avenços tecnològics en el procés E-A
Dr. Jaume Ametller Leal(ELIMINAR)
Línies d'Investigació Directors/es
- Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació
- Formació de formadors amb entorns tecnològics
- Organització i gestió d'entorns tecnològics de formació
- Gestió de la qualitat i sistemes d'aprenentatge virtual 
- Efectes dels avenços tecnològics en el procés E-A
D(ELIMINAR)ra. Ana Laura Rivoir(ELIMINAR)