Universitat Rovira i Virgili

Turisme i Oci - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dr. Antonio Russo   antonio.russo(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Antonio Russo (president)   Dr. Alejandro Pérez Laborda (secretari)
Dra. Marta G. Nel·lo Andreu   Dr. Salvador Anton Claver
Dr. Antonio Moreno Ribas   Dra. Maria Asunción Huertas Roig
Dra. Ana Beatriz Hernández Lara    
Places de nou ingrés  12

L'objectiu principal del programa és formar investigadors i professionals que aporten a organitzacions acadèmiques, destinacions i corporacions turístiques i d'oci nous conceptes, noves eines d'anàlisi i solucions noves i innovadores per afrontar les exigències d'una activitat econòmica que, com poques, està exposada a processos de competència molt accelerats i afecta de forma clau la sostenibilitat social i cultural de múltiples regions i ciutats ens els àmbits local i global.

El caràcter emergent del coneixement sobre l'activitat posa de manifest la necessitat de reforçar el turisme i l'oci com a àmbit de recerca. Es tracta d'una exigència ja identificada al Pla nacional per a la recerca i innovació de Catalunya, que inclou com a necessitat clau l'àmbit del "consum d'emocions i experiències" com a sector essencial que cal potenciar pel que fa a la incorporació de persones altament qualificades en matèria d'R+D+I per al teixit industrial de Catalunya. En la mateixa línia, l'actual esborrany de l'Estratègia espanyola de ciència, tecnologia i innovació per al període 2013-2020 diu textualment que és necessari "impulsar una recerca capaç de ser utilitzada pel teixit productiu a curt i mitjà termini" i afegeix, en aquest sentit, que s'han d'identificar i impulsar actuacions de foment i promoció de l'R+D+I en àmbits estratègics com el turisme.

El doctorat de Turisme i Oci es configura, doncs, com una oferta formativa i investigadora avançada fortament relacionada amb les necessitats d'excel·lència de la recerca econòmica, social i territorial, i de forma destacada amb l'anàlisi de l'organització espacial de l'activitat turística, la competitivitat de les destinacions i de les corporacions turístiques, els impactes econòmics i ambientals del turisme als llocs on es localitza, la cultura i creativitat com a elements vertebradors de nous productes, les noves tecnologies digitals per a la generació de valor i la gestió de processos, la gestió i comunicació de marques, la planificació i gestió d'atraccions i equipaments complexos (des de parcs temàtics fins a espais naturals d'interès turístic), l'economia del patrimoni històric i arquitectònic, l'anàlisi del turisme i el desenvolupament econòmic local i regional i la capacitat i les limitacions del turisme per articular estratègies per a l'alleugeriment de la pobresa i per a la millora de la qualitat de vida de les societats on es desenvolupa.

És una proposta innovadora que dóna resposta, per tant, no només a les necessitats d'anàlisi acadèmica avançada d'un sector d'activitat econòmica fonamental en les societats contemporànies des d'un punt de vista productiu, social, territorial i personal sinó que, a més, es configura com un element d'impuls dels canvis que, des dels sistemes universitaris, s'han de fomentar per fer efectiva la configuració d'una veritable economia del coneixement, amb pensament enriquidor que dóna noves perspectives (i per tant noves alternatives d'acció) a qüestions socials rellevants reconegudes com el turisme i l'oci. Aquest sector ha esdevingut transgressor de les fronteres entre àmbits de coneixement, no només entre les ciències socials sinó en diàleg amb els resultats que s'obtenen des de l'àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació. A més, en la mesura que forma part d'una tendència general de desenvolupar recerca útil per a la generació de valor econòmic, s'adscriu a la necessitat d'aprofitar l'activitat acadèmica per mantenir la competitivitat de sectors estratègics i la qualitat de vida de la població.

És un programa profundament interdisciplinari que involucra investigadors procedents de cinc departaments de la URV (Geografia, Economia, Gestió d'Empreses, Comunicació i Enginyeria Informàtica i Matemàtiques) i, fruit de la intensa xarxa de relacions internacionals que han establert els grups de recerca i organismes d'R+D+I del clúster de turisme del CEICS, compta amb la col·laboració d'una sèrie de professors externs procedents d'universitats estrangeres de reconeguda excel·lència en l'àmbit del turisme. Així mateix, el programa té un conveni de col·laboració amb la Universitat de Quintana Roo a(Mèxic) pel qual pot ser cursat des de la seu americana.

Les persones que obtinguin la titulació del doctorat poden dur a terme la seva activitat professional en els àmbits següents: