Universitat Rovira i Virgili

Turisme i Oci - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.


Criteris d'admisió específics del programa de doctorat

Qualsevol candidat o candidata a ser admès en el programa haurà entrevistar-se amb el coordinador del programa i amb el director o directora de la línia de recerca en la qual vulgui desenvolupar el seu projecte de tesi. En aquesta entrevista el coordinador del programa i el director o directora de la línia de recerca valoraran les necessitats formatives de l'estudiant i, en cas de ser admès, consensuaran amb ell un pla d'activitats que haurà de seguir.

L'objectiu del pla d'activitats serà aconseguir que el doctorand o doctoranda avanci adequadament en la preparació del seu projecte de tesi. Per a això inclourà tant aquelles disposicions específiques que cada estudiant haurà de dur a terme en temps i forma a fi que la comissió acadèmica del programa de doctorat validi el seu projecte de tesi abans d'admetre'l com les activitats de formació complementària específica que haurà de desenvolupar durant el temps de realització de la tesi una vegada estigui admès.

A més, aquest programa de doctorat compta amb una proposta estructural de col·laboració amb la Universitat de Quintana Roo segons la qual aquesta universitat es compromet a aportar al programa de la URV fins a un màxim de cinc doctorands anuals que seran tutoritzats -i les seves investigacions supervisades- en les condicions equivalents.

Complements de formació

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha de decidir, en funció de l'adequació de l'expedient acadèmic de cada candidat, els complements de formació que han de cursar tenint en compte les seves necessitats específiques.
En tot cas, han de ser assignatures orientades a la recerca pròpies del màster oficial en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística actualment vigent a la URV o dels màsters en matèria de turisme, si escau.

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.