Universitat Rovira i Virgili

Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia - Accés i admissió

Preinscriu-te

Contacta'ns

 Consulteu els criteris d'accés per preinscriure-us a algun dels nostres programes de doctorat aquí.

Consulteu els criteris generals d'admissió per ser acceptat en algun dels nostres programes de doctorat aquí.​


Criteris d'admissió específics del programa de doctorat

Consulteu com matricular-vos-hi aquí.

Complements de formació 

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha de valorar el currículum de cada doctorand per decidir els complements de formació que siguin pertinents, d'acord amb cada tutor o director. Si escau, ha de definir les assignatures que cal cursar de l'oferta acadèmica de postgrau de la Universitat, considerant la formació específica requerida per cada doctorand perquè desenvolupi de manera adequada la tasca investigadora.

En aquest sentit, hi ha un màster afí al programa que es proposa: el màster en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics. Aquest màster constitueix una font de complements de formació accessible que està disponible si ho requereixen els doctorands. La informació detallada sobre aquest màster està accessible a través de la Guia docent al web de la Universitat.